WELCOMING THE LION OF JUDAH IN Nazareth 15-19 December 2019


Launching the Days of Vengeance (Jesaja 61:2)

Deze conferentie was een vervolg op de twee jaar eerder gehouden conferentie tijdens Loofhuttenfeest 2017 in Abu Gosh georganiseerd door een netwerk van leiders van Messiaanse gemeenten op indringend en aanhoudende verzoek van woordvoerders van de ‘first nations’ uit de Pacific Islands, met als thema ‘Welcoming the King of Glory.’

Afbeelding met object

Automatisch gegenereerde beschrijving

Met als subthema de One New Man (De Ene Nieuwe Mens, zoals Paulus daarover sprak in Efeze 2-3) (PS. 24), in het jaar dat Asher Intrater uitkwam met zijn boek Alignment, dat begint met de zin ‘The Pacific Island Canoe is connecting to the Silk Road of East Asia, connecting to the Isaiah 19 Highway in the Middle East.’

Stel je voor dat je op een eiland in de Pacific hebt gewoond, zonder enig benul van wat er in de rest van de wereld gebeurt en pas in de 90er jaren van de 19e eeuw het evangelie hebt gehoord. En je vervolgens het principe kent dat in het Koninkrijk van God, de laatsten de eersten zullen zijn.

Dat idee bekroop mij bij wat ik tijdens deze ‘niet zomaar een conferentieweek’ heb meegemaakt, maar dan omgekeerd, that we have been living for about 30 years in complete oblivion, over wat er zoal gebeurd is op deze eilanden in de Pacific of Stille Oceaan, zoals de Salomon Islands, Vanuatu, Samoa, De Nieuwe Hebriden, Papoea (Nieuw Guinea) en onder first nation indigenous people groups zoals de Maori, Aboriginals, maar ook de Indianen uit Canada en de V.S. en zelfs uit Mongolië, Tibet en China.

Zij hebben openbaringen van God gekregen, die nu pas in onze gebieden doordringen. Zij hebben dingen van de ‘divine order’ van Koninkrijk van God begrepen, waar wij nog geen benul van hebben en waarmee wij nog veel moeite zullen hebben om te begrijpen en te aanvaarden.

De voornaamste daarvan is het principe van de rol en de verantwoordelijk van de Firstborn of beter het eerstgeboorterecht en de andere die over Protocollen die van toepassing zijn bij het naderen van een staatsbezoek of koning, laat staan bij de Koning der Koningen (op de Troon van David).Iets daarvan is met moeite tot ons doorgedrongen dankzij de missie van Iris Bouwman en Janny Holster van de stichting Juda and Ephraim Ministries, die eerst jarenlang zendelingen zijn geweest in Irian Jaya, nu [West] Papoea en vervolgens heel wat jaren in Israël en nu in hartje Australië (t.m.v. de Aboriginals). In zekere zin hebben zij hun boodschap en visie voor ons proberen te vertolken.

Zoals ook voormalig nucleair wetenschapper Victor Schlatter, daarna bijbelvertaler voor de South Pacific Islands Ministires dat op zijn manier heeft proberen te doen. Zie zijn website http://spim.org.au/index.php/islands

Om een idee te krijgen van de aanzet en verslag tot die eerste conferentie in 2017, kun je beginnen met de luisteren naar deel 1 en 2 van het interview dat een Fins echtpaar in 2017 had met Milo Siilata, de spreekbuis voor al die Pacific Islanders en paar anderen, waaronder in deel 2 met name Avi Mizrachi van Dugit Tel Aviv (http://www.dugit.org/welcoming-king-glory/)
http://www.tv7.fi/vod/player/58830/
http://www.tv7.fi/vod/player/59647/

https://news.kehila.org/historic-welcoming-the-king-of-glory-conference-jerusalem/
Welcoming the King of Glory into Jerusalem. Oct 10. Benjamin Berger:

Via deze website kun je beschrijving lezing van de eerste bijeenkomst twee jaar geleden in Abu Gosh tijdens Loofhuttenfeest: https://tikkun.tv/welcoming-king-glory/ , waarin ook Asher Intrater’s boek over Alignment wordt genoemd en Revive Israel’s Ariel Blumenthal, auteur van de One New Man: https://news.kehila.org/one-new-man-the-mystery-of-messiah/ en ‘father’ van het ‘Deep Sea Canoe’ Visioen en Beweging: Michael Maeliau van de Solomon Islands, wiens discipel David Mae (nu pastor in Nieuw Zeeland) mijn kamergenoot was: https://prayerhub.org/prayer-news/item/5050-the-deep-sea-canoe-vision. Dit is een videoclip met wat hoogtepunten en indrukken van waar ik het over heb: https://www.youtube.com/watch?v=1fxJeRgilcc met veel mensen die ik herken van de conferentie in Nazareth.

Eenmaal op mijn hotelkamer van de Grand Crown, werd ik aangenaam verrast door rustige melodieuze klanken waarvan ik dacht dat ze op een of andere manier door hotel zelf werden gestreamd. Doch toen ik eenmaal een luide jingle Bell hoorde, kreeg ik twijfels en heb toen toch maar eens achter de gordijnen naar buiten gekeken, waar in de tussentijd rondom het lichtblauwe zwembad van het hotel een heuse kerstmarkt was georganiseerd, inclusief een DJ. Dat was dus Christmas in Nazareth: https://www.facebook.com/baisorimae/videos/1081822482163914/?t=27

Zondagavond 15/9

Toen ik na verkenning van deze kerstmarkt aansluitend aan tafel ging voor ons eerste diner, introduceerde de persoon tegenover mij zich als Marion van Juda en Ephraim Ministries Australië. Nu wist ik dat er een Marion namens JEM Australia aanwezig zou zijn, maar dat ik zo direct als eerste met haar in contact kwam, was meer dan toevallig. En zo zou dat de gehele conferentie en daarna doorgaan. Ik ben nog steeds sprakeloos van de mensen die hier en ook in Jeruzalem op mijn pad kwamen. Baruch HaShem!

Er was een lange aanloop naar de eerste hoofdboodschap van Benjamin Berger, na eerst het Bazuingeschal met zilveren trompetten (Num. 10) o.l.v. gastheer Avi Mizrachi (van Dugit Tel Aviv) en zegening van alle leiders uit de naties door de messiaanse leiders:
https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2492355144373884/

Het eerste Protocol (incl. brengen van hun gaven), werd gebracht door de grootste groep uit Nieuw-Caledonië, die twee liederen zong.

A group of people in a room

Description automatically generated

De worship was o.l.v. Karen Davis (echtgenote van wijlen David Davis van kehilat HaCarmel) en still going strong!  Ook Peter Tsukahari van HaCarmel was aanwezig, de Japanner uit de VS, die dankzij zijn vrouw alijah heeft gemaakt en in 2013 in Nederland gedenkwaardige boodschap gebracht heeft op o.a. Opwekking) in Biddinghuizen.

Benjamin Berger – samen met zijn tweelingbroer voorganger bij De Hebreeuwse gemeenschap van Christ Church in de oude stad Jeruzalem – gaf zijn uitleg over de edele Olijfboom in Romeinen 11, zowel teruggaand naar het grote plaatje van Gods doel met de schepping en Adam: Koninkrijk van God op planeet aarde, als vooruitkijkend naar de Bruiloft van het Lam.

Bijzonder vond ik vooral zijn getuigenis van zijn ervaringen in Egypte met Koptische christenen, die nooit eerder Messiaanse Joden hadden ontmoet en bij wie Israel niet over hun lippen kwam en later met een bijzonder Koptische monnik. Boodschap: ook onder de volkeren zijn ‘saints’! Overal wel ergens ook al spreken zij een andere taal etc.

De uitleg over de volheid bleef beperkt tot de uitleg van hermeneutisch principe van “kal ve chomer“. Als de val van Israel al zoveel rijkdom voor de volkeren heeft betekent, HOEVEEL TE MEER hun aanneming! Dat was de ‘volheid’. Wat hij allemaal zei kwam uit een zuiver en oprecht hart. Zoals Jezus in zijn leven Gods hart en karakter demonstreerde, zo verwacht hij ook dat de gemeente niet pas in de hemel tot volmaaktheid zal komen, maar dat de Bruid ook al in tijd en ruimte voor Zijn wederkomst tot stand komt en eveneens Gods karakter en hart zal demonstreren. Daarbij gaat het niet om een agenda of wat wij zouden kunnen, maar waartoe onze God zelf instaat is.

Hier kun je ook een idee van zijn boodschap krijgen:

Na afloop had ik een kort gesprekje met Tony Sperandeo die bij zijn boektafeltje stond en tot mijn verrassing ook een boekje heeft geschreven over The Mystery of Israel and the Church: http://kehilat-hamaayan.org.il/books-music

Maandagmorgen 16/9

Avi Mizrachi vertelt over hoe deze conferentie tot stand kwam, met een aantal terugblikken naar de conferentie van 2017. Wat daar voor mijzelf uitsprak was vooral dat deze conferenties er niet zonder de inbreng van de Pacific-islanders zou zijn geweest. Milo die vertelt, how they didn’t get it: de rol te aanvaarden en omarmen, die zij als eerstgeborene hebben: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2492798447662887/  

Aansluitend gingen we per bus naar Mount Precipice, ofwel de Berg van de Verwerping, waar de Messiaanse leiders namens hun Jodengenoten Boete & Verzoening deden voor de verwerping van Jesjoea al bij het begin van zijn bediening.

Niet alleen de Messiaanse leiders gingen op hun knieën, maar ook Arabische pastors uit Nazareth e.o. baden om vergeving voor hun vervangingsleer. Dat was best aangrijpend allemaal. Als gedenkteken, werd vlak bij een altaar gebouwd van de steen(tjes) die elke deelnemer gevraagd was mee te nemen. Daarop proclameerde Reuven Berger Jesaja 61:2-7 dat de dag van de wraak van onze God: alle treurenden mag troosten; 3 om aangaande de treurenden van ​Sion​ te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad​ in plaats van as, vreugdeolie in plaats van ​rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de ​gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. 4 Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie. 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen​ zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: ​priesters​ van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. 7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Reuven Bergers proclamatie is hier terug te beluisteren: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2492821460993919/

Afbeelding met persoon, mensen, buiten, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving


Na afloop had ik korte ontmoeting met Reuven en Benjamin Berger. Benjamin herinnerde mij eraan, dat hij vroeger als architect 3 jaar in Middelharnis had gewoond. Merkwaardig vind ik ook dat zijn boeken wel in het Duits[1] verkrijgbaar zijn, doch niet in het Nederlands

Afbeelding met persoon, binnen, muur, plafond

Automatisch gegenereerde beschrijving

Maandagmiddag gingen aansluitend we met bussen naar Arabische gemeenten in Galilea. Ik zat in een bus dat naar een Druzen-dorpje ging, waar onze Arabische pastor vertelde van de ingang die zij daar gekregen hebben met het Evangelie, doch tegelijk ook veel weerstand. Na zijn getuigenis werd er intensief voor hem en de bediening in dit dorp gebeden.
Klik hier voor een kijkje in de Druzen-gemeenschap: https://nl.icej.org/news/special-reports/een-kijkje-binnen-de-druzen-gemeenschap als vermeende nazaten van Jethro: https://christenenvoorisrael.nl/2018/08/druzen-nazaten-van-jethro/

Maandagavond 16/12

Tony Sperandeo van de kehilat Hamayaan (De Bron) in de stad Kfar Saba bij Tel Aviv sprak op zijn manier over de One New Man. Deze gemeente ondersteunt al jaren alleenstaande moeders uit hun eigen gemeente en in de omgeving. Als Franssprekende heeft hij vooral contact met de groep uit Nieuw Caledonie in Frans-Polynesië. Ook was of is hij voorzitter van de Israëlische Pro-Life organisatie Be’ad Chaim en sprak hij op 6 december 2014 bij Pillar of Fire.
Naast mij zaten Ephraim en Rimona Frank, die ik op advies speciaal had uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Ephraim Frank zei dat hij vroeger deel heeft uitgemaakt van zijn gemeente en dat hem opviel, dat hij nog steeds dezelfde boodschap bracht. Toen Ephraim Frank hem destijds in twee uur zijn boodschap over de Firstborn Factor had uitgelegd, had Tony gereageerd met ‘What good is it to know about the Two Houses, in other words what difference does it make?’ Ephraim Frank’s commentaar na afloop vatte hij kort doch bondig samen, door te zeggen dat er wel goed over het fundament van de apostelen (NT) werd gesproken, doch niet of nauwelijks over dat van de profeten (OT). Ik heb inmiddels ook zijn boekje over de Mystery of Israel and the Church gelezen, doch lees daarin niets over de sleutel van Efraïm.

Boodschap door Milo waarin hij spreekt over Benjamin, de broer van Jozef: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2493350030941062/

Na afloop zag ik Ephraim Frank afstappen op Milo Siilata, die die avond op zijn ontwapende wijze ook nog een korte update had gegeven over sprak over de Messiaanse leiders en hun taak om de rol van de eerstgeborene op te nemen vanuit wat het voor hen in de Pacific (Solomon Islands en Samoa) betekent om de Firstborn te zijn. Zonder hem worden er immers in hun cultuur geen besluiten genomen. Tja dan moet je niet Ephraim Frank heten, die daar speciaal boek over heeft geschreven: The Firstborn Factor. Hij zou het Milo toezenden!
’s Avonds heb ik op mijn hotelkamer spontaan heel gesprek gehad met mijn kamergenoot David Mae uit de Solomon Islands en doorgevraagd of het klopte wat Milo zei over de gewichtige rol van de Eerstgeborene in hun cultuur. Hij kon dat beamen, waarop ik hem heel de geschiedenis van Jozef/Efraïm en Juda in de Bijbel heb kunnen uitleggen, waarop hij zichtbaar aangedaan was en erg dankbaar en ook opgelucht, want nu hoefde hij immers niet als de Joden zijn en mocht zich niettemin een Israëliet noemen. Ikzelf was verrast hoe deze boodschap in een voorbereide aarde viel en als een openbaring zo snel bij hem landde. Baruch HaShem! Inmiddels heeft hij mijn document daarover in het Engels vertaald en zou daar verder mee aan de slag gaan.

Dinsdagmorgen

Deze morgen wachtte mij bij het ontbijt zelf een grote verrassing en bevestiging na nadere kennismaking met de Zuid-Afrikaanse Retha Venter, lange tijd de secretaresse van Jan Willem van der Hoeven, in 1963 oprichter van de NEM en in 1980 medeoprichter en woordvoerder van de Christelijke Ambassade in Jeruzalem en later het International Christian Zionist Congress (IZCZ). Zij heeft zeker 19 jaar geholpen met organiseren van de jaarlijkse Feast Of Tabernacles.

Zij vertelde dat ze eerder dit jaar met een groep uit Zuid-Afrika bij de berg Gerizim is geweest om bomen te planten op de bergen van Ephraim i.s.m. organisatie met haYovel. Later vertelde ze dat ze na de conferentie mee zou doen met een One Day Volunteer programma van HaYovel tijdens de eerste dag van Chanoeka en een gebed van het berouw van Efraïm voor die dag had geschreven. Het meest verbaasd was ik nog, dat ze vertelde van Ruut ben Joseph, van https://www.sarigim.net/ en tevens een Finse reisleidster die hun groep van inheemse volkeren uit Zuid-Afrika naar het hartland van Samaria had begeleid EN een huis heeft in Ma’ale Ephraim, precies dat dorp waar een mobiele eenheid van onze stichting Juda en Efraïm Ministries profetische voorbede heeft gedaan dit najaar en over dit gebied o.a. Jeremia 31:6 hebben geproclameerd: Wachters = Notzrim (Ivriet voor ‘christenen’) die in het bergland Efraïm uitroepen: Laten we opstaan en naar Zion gaan. Het Zion waarvan Jerobeam niet wilde dat zijn volksstammen uit het Noorden nog langer naar op zouden trekken, waardoor hij zelf twee centra oprichtte, zijn eigen mensen en eigen ‘feestkalender’ aanstelde. De schrijver van Kronieken noemt dat de zonde van Jerobeam, die als je die lijn doortrekt in feite ook door de (Rooms Katholieke) Kerk is aangehouden.

Retha Venter gaf me later een kopie van haar boek From Trauma to Glory, met als ondertitel 1 Samuël 2:8 Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE en Hij heeft de wereld daarop geplaatst. Immers bijna iedereen wie van Efraïm is, heeft wel een of ander trauma te verwerken. Daarvoor hoef je alleen maar te denken aan de namen die de profeet Hosea aan zijn kinderen gaf: Lo Ammi, Lo Ruchama, Jizreeël en dan ook nog eens van Gods wege. Later is het echter JHVH zelf die zegt: Hoe kan ik je vergeten Efraïm, mijn Eerstgeborene en Mijn oogappel.

The protocol of Welcoming of the King of Glory by the believers from Papua New Guinea. Dec 17, morning session: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2493362877606444/

Net voordat we ’s middags gingen vertrekken zag ik vanuit mijn ooghoek vier mij bekende messiaanse leiders daadwerkelijk in gesprek. En ‘toevallig’ wist ik waar dat gesprek over ging en had ik reden voor gebed. Voor de conferentie was ik immers speciaal op bezoek geweest bij kehilat HaDerech in Karmiel, om vanuit mijn gemeente in Houten een nadere band te ontwikkelen met deze gemeente. Via via had ik al begrepen, dat de senior pastor zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de zgn. New Apostolic Reformation (NAR) uit met name de V.S. en Canada, die mogelijk ook voet in Israël dreigt te krijgen, middels ‘covenant relationships’ van met name Asher Intrater (Revive) en Dan Juster (Tikkun) met mensen als Che Ahn, en ‘profeten’ als Rick Joyner en Chuck Pierce en apostelen als ‘Bill Johnson’, die op hun beurt Todd Bentley letterlijk en figuurlijk de handen boven het hoofd hebben gehouden. Zie deze waarschuwing:
https://blog.moriel.org/authors/michael-nissim/israeli-pastor-warns-about-tikkun-2019.html
En passant komt in deze videoclip ook het initiatief voorbij van Toward Jerusalem Council II, waarover ik ook in mijn boek over geschreven heb en waarvan ik de conferenties in Nederland heb bijgewoond en de vertegenwoordigers, de fam. Leitner, nader heb mogen leren kennen en wel toen mijn vrouw en ik hen tot onze grote verbazing aantroffen in dezelfde hierboven genoemde kehilat HaDerech. Opvallend dat het vooral de sceptici zijn, die gelijk vallen over de contacten die deze charismatische katholieken onderhouden met instanties verbonden aan het Vaticaan.
Nu wil het geval dat mij na tweede kamergenoot in het Grand Crown hotel in Nazareth ook werkzaam is voor TJCII in Duitsland, die op zijn beurt weer goed op de hoogte was de uiterst kritisch papers over de leer van de Twee Huizen van de Messianic Alliance. Na wat doorvragen, bleek al gauw dat hij het echte verhaal en geheimenis van Israël en de melo gojiem niet kent. Ik heb hem later kunnen verblijden met het document ‘The Errors of the Ephraimites Errors’.[2] Er is kortom nog een hele weg te gaan naar ‘The One New Man’, zoals een van de hoofdthema’s van deze conferentie is.

Dinsdagmiddag 17/12 Bezoek aan Kruisvaardersstad Akko

Zoals gezegd had ik ingetekend op de busreis naar Akko, waar onze gids het voortreffelijk deed. We hebben na de lunch in een heerlijk zonnetje met mild briesje weliswaar niet veel meer gezien dan de citadel, maar dat is dan ook wel waar deze stad door getekend is. Hoe imposant dit op- en vooral ook uitgegraven complex is en ook nog in de Britse tijd dienst heeft gedaan als gevangenis, de taferelen die zich hier tijdens de Kruisvaarderstijd 1104-1291 hebben afgespeeld zijn hemelschreiend. Na afloop is er dan ook door onze delegatie van vooral deelnemers uit de Stille Oceaan, intensief gebeden d.m.v. boete- en verzoening.
Op de terugweg maakte ik tijdens de busrit aan de praat met ene Marcia Chohfi Maluf, een Portugese, die me vertelde in een prayerhouse Christchurch in Nieuw-Zeeland, 5 maanden gewerkt te hebben aan haar commentaar over Openbaring: The House of Glory Commentary on the Revelation of Jesus Christ. A Study of the End-Times through the Book of Revelation. Aan tafel tijdens het diner liet ze me trots haar werk zien en wist ze mijn vloedgolf aan vragen en opmerkingen goed te pareren. Immers afgelopen jaar heb ik mij ook opnieuw intensief met dit Bijbelboek beziggehouden, vooral na het lezen begin 2019 van de trilogie Gods Heilssymfonie van Arie Keijzer, waardoor ik eindelijk grip kreeg op de moeilijk te lezen boeken van de ‘profeet’ ds. A.A. Leenhouts. Voor zijn leven, werk en boeken zie: https://www.getuigeniseneenheid.nl/leven-en-werk/. Vooral zijn boek over de Volheid der heidenen heeft zijn actualiteit nog steeds niet verloren: https://www.getuigeniseneenheid.nl/boeken/de-volheid-der-heidenen/. Hij werd helaas slecht begrepen, maar was zijn tijd ver vooruit. Wat zou hij verlangt hebben getuige te zijn van deze conferentie of zoals gezegd: ‘Holy Convocation’!
In mijn essay VOETANGELS, KLEMMEN, HINTS EN SLEUTELS BIJ HET LEZEN VAN HET BOEK OPENBARING vergelijk ik zijn visie en uitleg met die van anderen, inclusief die van Asher Intrater en Dan Juster en hun boek over Israel, the Church and the Last Days uit 1990 (!) en The Passover Key van Dan Juster evenals de ware auteurs John Klein en Adam Spears in hun trilogie Lost in Translation (de miskende ware auteurs achter het boek Wake Up[3] ) en niet te vergeten de Mystery of InquityThe Legal Prerequisites to the Return of the Messiah van Michael W. Rood en Revelation and the End Times[4] van Norman B. Willis. In het najaar ben ik in onze eigen Evangeliegemeente in Houten begonnen ben met een 7-delige cursus over Openbaring. Dat was dus opnieuw zo’n aparte ontmoeting tijdens die conferentie en daarna. Ik heb voor haar readers betaald en ben benieuwd naar haar bevindingen.

Dinsdagavond 17/12 getuigenis van pastor Claude Ezagouri uit Tiberias.

Hij is de Senior Pastor daar van Morning Star Congregation. Claude en zijn vrouw Michelle Ezagouri. Allebei met een sefardische joodse achtergrond werden in Algerije geboren, maar moesten als fervente zionistische joden op hun dertiende naar Frankrijk in 1975 emigreren. Ze ontmoetten en trouwden in Frankrijk, maar hebben gewoond en gewerkt in Israël. Begin jaren tachtig ondernam de nog steeds joodse Claude een spirituele reis door de oosterse religies en verschillende soorten transcendentale meditatie. In 1983 ontving hij Jezus als zijn Joodse Messias bij het luisteren naar een evangelisch radioprogramma gericht op Israël vanuit Zuid-Libanon.
Zie ook https://tikkun.tv/the-true-roadmap-to-peace/

Bijzonder in zijn getuigenis was vooral hoe zij tevergeefs jarenlang hebben gebeden en bij de burgerlijke gemeente hebben gepleit voor een eigen gebouw. Steeds was de file van hun verzoek zogenaamd kwijtgeraakt en konden ze opnieuw beginnen. Daar kwam pas verandering in toen een speciaal team uit China een week lang 24/7 kwamen bidden en aanbidding doen. Aansluitend kregen zij toestemming voor een eigen pand. Een andere keer, was er opnieuw iemand uit een Aziatisch team, dat zonder daar erg in te hebben op erev sabbat trompet ging spelen, in een orthodox joodse buurt. In plaats van verwijten te krijgen, bleek hij zowel geheime als openlijke bewonderaars te hebben en verzochten hem opnieuw te spelen. Boodschap van dit verhaal: God gebruikt doorbraken bij onze Joodse broeders dankzij aanbidding en muziek van gelovigen uit de volkeren!
De One New Man betekent ook verzoening tussen man en vrouw:
https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2494152760860789/

Woensdagochtend 18/12 bij ontbijt

Bij het ontbijt werd ik begroet door Asher Intrater zelf, die ik eerder en passant had begroet en verteld van mijn zus en zwager Avishai, die hij zich inderdaad nog wel kon herinneren. Doch anders dan hij was hij toch geen Jemeniet. Later begreep ik dat hij in de VS opgegroeid. Bij nader kijken naar mij zag hij ineens de treffende gelijkenis van mij met mijn zus Jolanda zodat hij ook zijn vrouw aan mij voorstelde, die dat ook zag. Voorzichtig heb ik hem wat vragen gesteld n.a.v. zijn boek Alignment, inclusief een enkele verwijzing naar het concept Tikkun in de kabbala en of hij van Itzhak Shapira had gehoord. Ik vertelde ook van mijn contact met kehila haDerech, waarop hij zelf zei dat ze gisteren wel 3 uur met elkaar hebben gesproken en is zich dus bewust dat sommigen boos op hem zijn. Hij zag het vooral als een ’spiritual thing’. Hij was blij dat ‘I liked his book’. N.a.v. de oproep tot ‘apostolische afstemming

‘ dat echoot door het Israëlische Lichaam van Messias, schrijft Hannah Weiss in een artikel voor Kehila News: Intrater, die door zijn organisatie Tikkun International wordt geïdentificeerd als een apostolische leider, verwelkomt dit debat: “Het is waarschijnlijk een gezond iets. Het is zelfs geweldig dat we deze dialoog zelfs hebben.” In haar artikel onderzoekt zij het principe dat het succes of falen zal bepalen: Verantwoording: https://news.kehila.org/apostles-alignment-and-that-other-a-word-part-1/.
In dit artikel geeft Asher Intrater zelf een toelichting: Aan het begin van het jaar 2017, tijdens onze conferentie in Brazilië, terwijl we aan het bidden waren, voelde ik de Geest van de Heer in mijn hart zeggen: “terug te keren naar een nieuw tijdperk van de handelingen van de apostelen. “ https://www.charismanews.com/opinion/standing-with-israel/62790-2017-a-new-apostolic-age-for-israel-and-the-church

Ik had ook op mijn hart te vragen naar Leenhouts of hij bekend was met hem, omdat ik toch wel aantal parallellen zie met doel van deze conferentie en waarvan Leenhouts alleen nog maar gedroomd kon hebben. Hij was niet met hem bekend, maar wel onder de indruk dat hij al in 1948 visitatie had met Jesjoea. Nadat hij opstond en wegging, stond kort daarop aan tafeltje links van mij Benjamin Berger op, die zei: “Ik hoorde je de naam Leenhouts noemen”, waarop hij vertelde hem gekend te hebben en zowel in hotel Krasnapolsky in Amsterdam en zelfs bij hem thuis had bezocht. Hij had zowaar ook zíjn moeilijke boeken gelezen en herlezen. Hij erkende hem als wen ware profeet ook al ziet hij paar dingen anders. Dat kon ik wel raden: zijn overlap van het millennium met het voorlaatste geheim: de profetisch vervulling van het Loofhuttenfeest voor de Wederkomst van Jesjoea op het witte paard en het opnieuw loslaten van satan in Openbaring 20 als een samenvatting van de laatste 3,5 jaar vanaf Openbaring 11. Je kunt begrijpen dat ik helemaal ondersteboven was en niet wist wat ik meemaakte!

Woensdagmorgen session 18/12

Wat mij van deze morgen vooral is bijgebleven was de boodschap van Milo Siilata, die m.i. precies samenvat wat het unieke en nieuwe van deze bijeenkomst was: De geboorte van een baby met de hulp van de vroedvrouwen, de (eerste) naties, en daarmee de draak die gek zal worden en er achteraangaat, wat betekenis geeft aan Openbaring 12. Die boodschap is hier terug te beluisteren: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2494723807470351/. Aansluitend werd deze langverwachte ‘baby’ opgedragen door achtereenvolgens Benjamin Berger (namens Israël) Michael Maeliau (namens de Pacific) en George Annadorai namens Azië.’ De laatste geldt als een van de ‘forerunners of pathfinders’ tot Avi Mizrachi het vanaf 2016 van hem overnam.

Woensdagmidag workshops

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

1) Ariel Blumenthal ging in zijn jeugd als een Amerikaanse Jood ging naar Tokio om te leven als Zenboeddhist, maar vond daar dankzij Koreaanse christenen de gekruisigde en opgestane Jesjoea! Hij spreekt vloeiend Japans en leert nu Chinees meende ik te horen. Zie deze videoclip over de komst van de Chinezen: https://www.youtube.com/watch?v=HJQMsMmov1o
Ariel Blumenthal[5] gaf in hoofdzaak een korte samenvatting van deel van zijn boek The One New Man over Efeze 2-3 en Colossenzen 2:13-14. Daarbij bracht hij voor mij wel paar nieuwe scherpe inzichten naar voren: Als Paulus spreekt over bijzondere geheimenis/openbaring dat hem was gegeven over de ‘gentiles=nations’, dan moeten wij bedenken, dat die volkeren wel in beeld waren bij de Joden, doch dat zij pas na de komst van de Messias = begin Vrederijk tot de God van Israel toenadering zouden zoeken. Paulus kwam toen tot het inzicht dat dat al voor die tijd gebeurt! Wat is precies aan het kruis genageld? Efeze vertelt het niet expliciet wat Paulus bedoelt met ‘abolishing in his flesh the law of commandments and ordinances ‘that causes enmity’. Het verwante Col. 2 wel: setting aside its legal demands /decrees = dogma in het Grieks: alle typische joodse ‘border makers’ die de joden tot een heilige natie maakten. De One New Man boodschap gaat dus niet alleen maar over onze individuele redding. Voor een samenvatting zie zijn eigen artikel: https://www.reviveisrael.org/archive/language/english/2017/07-21-One-New-Man.html
In zijn boek besteedt hij maar liefst zes hoofdstukken aan het Mystery van Romeinen 9-11. Opmerkelijk is dat hij er in appendix 3-1 een duidelijk andere uitleg heeft van nomos (legalism) dan David Stern. Ik hoop dat later nader te evalueren. En in appendix 3-3 legt hij uit waarom hij niet gelooft in de pretribulation rapture.

2) Bringing forth the One New Man in Israel was de titel van de workshop vanEvan Thomas uit Netanya samen met een getuigenis van Rivka Eyline, een Ethiopische, hoe de Heer haar gebruikte om onder eigen mensen te getuigen van Jesjoea. Evan Thomas, van wie ik wist dat hij veel betrokken is geweest bij dialoog en verzoening met Arabische gelovigen, vertelde dat het zijn Arabische broeders waren die hem bepaalde bij Jesjoea’s onderwijs over het Koninkrijk van God en dat ‘reconciliation’ geen doel op zich is, doch de wereld zal geloven en overtuigd worden van de kracht van Gods liefde en hoe ze dat ook door gezamenlijke outreachtes in m.n. Duitsland mochten ervaren.

3) De workshop The Passing of the mandate for the Gospel and the Jews werd gegeven door Eric Morey uit Poriya en Avner Boskey met twee sterke Powerpoint- presentaties. Met beide mannen had ik al eens eerder een bijzondere ontmoeting gehad. Eric Morey woont namelijk in Poriyat Illit, vlak bij het echtpaar Gil en Mayaan Leonard, dat wij als EGH jarenlang hebben ondersteund. Een keer raadde Mayaan aan naar hun bijeenkomst op vrijdagavond langs te gaan. Alle kans dat ik daar de weduwe van Raymond Robert Fisher zou tegenkomen, die vast nog zijn exemplaren van boeken bij zich zou hebben. Zo geschiedde inderdaad tot mijn grote verbazing en hoop dat ik zijn boek Full Circle op de kop zou tikken. Een andere keer was ik bij hem in de buurt en vertelde hij mij over wat er over gebleven was van The Galilee Experience Theater in Tiberias. Dat was inmiddels gesloten en bovendien gedateerd, zoals inderdaad bleek nadat ik de desbetreffende video gezien had, nadat hij die mij had opgestuurd. Verrast werd ik evenwel toen ik tijdens de conferentie de nieuwste uitgave zag van de Messiaanse kalender, die hij kennelijk nog steeds uitbrengt.

3A) Eric Morey is duidelijk iemand die onze geschiedenis kent. Op grond van wereldkaart liet hij zien dat het Romeinse Rijk, toch niet echt bepaald een wereldrijk genoemd kan worden, misschien nog geen 10%. Dat konden we wel zeggen van het Britse Rijk na de overwinning op Napoleon in 1815, waarin de zon nooit onderging: het Rijk dat in 1819 Singapore oprichtte en in 1843 Hong Kong overnam en hoofdrol heeft gespeeld in uitzenden van zendelingen, incl. joden en hulp bij Alijah aanvankelijk en zelfs een Joodse PM heeft gehad: Benjamin Disraeli. De meeste christen zionisten waren Brits. Tot 1917 toen ze in de 1e WO niet konden winnen van de Duitsers, tot ze hulp kregen van de Amerikanen, die hun rol als wereldmacht zouden overnemen, doch niet voor de Grote ‘ Bang’ van 1917 met de bevrijding van Jeruzalem en Palestina van de Turken. De Amerikanen, 6% van de wereldbevolking bezat op gegeven moment 50% van de rijkdom (Wealth) en versloegen zowel de Duitsers als de Japanners. En werden de natie met grootst aantal zendelingen en was het eerste land dat de staat Israel erkende. Nu is de VS echter in ‘ decline’ en is ze geworden als Achab en Jezebel, vooral met hun LGBT-ideologie. De nieuwe wereldmacht voor de komende 100 jaar zal volgens Eric Morey Azië zijn, doch ook niet voor een grote ‘ Bang’ van de VS: erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel in 2017 en verplaatsen van hun ambassade in 2018. Nummer 1 en 2 van het land met de meest aantal zendelingen per hoofd van de bevolking zijn resp. Singapore en Zuid-Korea. En de Chinese Back to Jerusalem beweging zegt dat ‘de job’ willen afmaken, door de volkeren tussen hen en Israel met het evangelie te bereiken,

3B) Avner Boskey van Final Frontier Ministries en www.davidtents.org/vision/  
Avner Boskey geboren in Canada) en zijn vrouw Rachel (geboren in Minneapolis, Minnesota (VS)) had ik al eens eerder meegemaakt tijdens een bijeenkomst van TCJII in Ermelo op 4 november 2016[6]. Bijzonder was toen om te ontdekken dat hij zei de pastor te zijn geweest van mijn zwager Avishai Pinchas, kort nadat hij tot geloof was gekomen in Tel Aviv. Ik heb toen ook zijn boek Israel, The Key to World Revival (1999) de kop getikt, dat ik nog steeds hoop te verwerken in de tweede druk van mijn boek. Ze wonen in Omer, niet ver van Beersheva en hebben daar hun eigen ‘prayer group’.
Zijn boodschap was, wat ik zou willen noemen, een echte Juda-boodschap. Israel is de eerstgeborene, Ex. 4:22 en Dt. 21:15-18 worden geciteerd, maar niet Jer. 31:9b want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm – Mijn ​eerstgeborene​ is hij.
In zijn boodschap vermeldde Boskey dat de droge beenderen van Ezechiël een buitengewoon groot leger of een “zeer, zeer groot ​leger” (HSV) zouden worden, zoals de IDF, om te vechten zoals Joshua en David en Mozes. Want er zal fysiek gevecht zijn om de naties waarheid en gerechtigheid te onderwijzen, wanneer duisternis de naties zal bedekken die dan willen toetreden tot Israël, dat dan een licht voor de naties zal zijn.

4) Reaching out to the Jewish people door Shlomy en Miriam Abramov. Zij zijn een Israëlisch echtpaar uit Rishon Le Zion, toegewijd aan het brengen van het goede nieuws van de zaligheid aan het Joodse volk, voornamelijk in Israël. Awake Israel is hun bediening in Israël, opgericht in de tweede helft van 2009: http://www.awakeisrael.org/

Woensdagavond 18/12 Eitan Shihskoff en ‘humility’

De avond was het tijd voor het protocol van de Noord-Amerikaanse Tribes:
The protocol of Welcoming of the Hawaii and Tahiti nations: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2494729337469798/  

Arabische pastors deden boete voor de vervangingstheologie evenals Berthold & Barbara Becker uit Duitsland (https://alliance4christ.jimdofree.com/).

De ouderen baden voor de jeugd, immers de volgende generatie zorgt zal de kennis van de One New Man uitdragen to the Ends of the World: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2494783030797762/ 

’s Avonds sprak Eitan Shihskoff vooral over ‘humility’ en de strijd die hij daarin voert. Vooral ook als het gaat over relaties tussen Joden en Arabieren. Hier kun je het terug beluisteren: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/2495217917420940/
Eitan en Connie Shishkoff waren diep betrokken bij de hippie-tegencultuur van de late jaren 1960 en vroege jaren 1970. Terwijl ze in 1972 in een gemeente in de bergen van New Mexico woonden, kwamen ze geloof in Yeshua als hun Messias. In Santa Fe diende Eitan Shalom Ministries (1976-81) met crossculturele evangelisatie. De Shishkoffs herontdekte vervolgens hun Joodse wortels. Begin jaren tachtig verhuisden ze naar een buitenwijk van Washington D.C. waar ze onderdeel werden van Beth Messiah Messianic Synagogue (1981-1992). Tijdens de dramatische uittocht van joden uit de voormalige Sovjetunie ontving Eitan een visioen van de Heer. Hij kreeg een oase in de woestijn te zien, die een ministerie van genade vertegenwoordigde voor de vele immigranten die op het punt stonden aan de kust van Israël te landen. Dit visioen begon zich te ontvouwen toen God de familie Shishkoff in 1992 naar Israël riep. Eitan vestigde zich in Haifa en diende als pastorale staf van Kehilat HaCarmel in Haifa. Na drie jaar werd de droom om de Russisch-Joodse Israëlische gemeenschap te dienen werkelijkheid, toen ze naar het Kryot-gebied (Kiryat Yam ten noorden van Haifa) verhuisden en in 1995 Ohalei Rachamim (Tents of Mercy) oprichtten, een netwerk van Hebreeuws sprekende Messiaans congregaties en een humanitair hulpcentrum. Tents of Mercy is ook relationeel en organisatorisch verbonden met een veel grotere Messiaanse beweging, Tikkun Ministries International, geleid door Dan Juster. Voor een interview met hem, zie: https://www.youtube.com/watch?v=oYQ3s-obiK8

Dan Juster, Asher Intrater en Eitan Shishkoff vormen al bijna 40 jaar het kernleiderschap van Tikkun Global en Paul Wilbur is onlangs toegetreden tot de internationale raad van bestuur. Hun relaties begonnen in de gemeente Beth Messiah in de regio Washington, DC eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. Andere Messiaanse leiders die deel uitmaakten van Beth Messiah omvatten Dr. Michael Brown, Sid Roth, Marc Chopinsky en David Rudolph.
Tegenwoordig omvat Tikkun Global 8 gemeenten in Israël en meer dan 25 in Noord-Amerika. Enkele van de ministeries die zijn geassocieerd met Tikkun Global zijn Caleb Company, Gateways Beyond, IHOP-KC, Love of God Project, Messiah’s Mandate, Messianic Jewish Bible Institute, The King’s University en Toward Jerusalem Council II.

Het was grappig om foto’s van hem uit zijn hippietijd te zien en te horen welke weg en beproevingen hij heeft afgelegd. Eitan fungeert ook als oprichter van “Katzir” (oogst), een nationale bediening voor Israëlische Messiaanse tieners, die meer dan 40 lokale gemeenten bedient. Deze jeugdevenementen brachten hem ertoe om “Fields of Wheat” voor te stellen, een binnenkort op te richten nationaal toerustingscentrum. Gelegen in Galilea, zal het centrum de Joodse en Arabische gelovigen van Israël herbergen via kampen, conferenties, retraites en feesten.

Eerder had ik de kans hem aan zijn boekentafel te spreken en te zeggen dat ik gehoopt had hem al eens eerder in levenden lijve te ontmoeten, en te praten over zijn boek What about us? The end-time calling of Gentiles in Israel’s revival.?[8], waarover ik een review heb geschreven op mijn blog:
https://bvdijk.wordpress.com/2013/10/16/eitan-shishkoff-what-about-us-the-end-time-calling-of-gentiles-in-israels-revival/
Hij vertelde dat pogingen om zijn boek via CGI te vertalen in het Nederlands waren gestrand, waarop hij mijn contactgegevens overnam.

Donderdagmorgen 19/12 Laatste protocol en Reuven Berger

Ioan Peia (Romania) deed special voorbede voor de V.S., na het nieuws van de impeachment van president Donald Tromp, dat eerder gezien wordt als een poging tot staatsgreep. Gevreesd wordt voor een nieuw ‘ Civil war’ in Amerika. Dat doet mij denken aan het oordeel over Babylon in Jeremias laatste hoofdstukken. Zullen de Days of Vengeance beginnen in de VS (als een House of Israël)?

The farewell. One New Man Nazareth. Michael Maeliau receives the Menorah for the End of the World: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/pcb.2496176820658383/2496170177325714/?type=3&theater 

Milo Siilata gives thanks to the Jews, Arabs, leaders from the nations and all participants.
https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/pcb.2496176820658383/2496169610659104/?type=3&theater
Gehele boodschap van Reuven Berger: https://www.facebook.com/ioan.peia.7/videos/pcb.2496176820658383/2496170177325714/?type=3&theater

Jesaja 61 verbindt de aankondiging van het Jubeljaar met Openbaring 1 met het visioen over Yeshua als de Alpha en Omega, als de borg voor de erfenis, de vervulling van het mysterie van het Pascha en nu het starten van de tweede feestcyclus. Reuven ziet de dag van de Heer als de Dag die alles tot zijn essentie brengt. God herstelt de erfenis aan Zijn volk, tijdens de 7e maand als het begin van een nieuw seizoen bij het blazen van de twee zilveren trompetten als oproep om je voor te bereiden op het laatste gevecht.

Hij ziet dat de weerhoudende krachten steeds verder worden weggenomen en afval in de kerken, de kracht van LGBT, de invloed van kindermoord en de kracht van de islam die Europa en Afrika overneemt. Hij legt patroon van Joël 2:12 om ons met heel ons hart te bekeren. Met de oproep om Jesjoea te blijven volgen waar Hij ook gaat. Joël brengt ons naar Jom Kippoer en 10 dagen van bekering vers 18 en 23. En u, ​kinderen​ van ​Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot ​gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand.

God zal een dubbele portie van zijn regen sturen. In onze tijd zal God een bruid hebben zonder vlek en rimpel. Er blijft een sjabbatrust om een ​​diepe hereniging met Messias te hebben.
Ezra geldt als het boek van de Restauratie: in de 7e maand. Ze waren als één man. Ze herstelden het altaar op zijn oorspronkelijke fundamenten. Ze hielden ook het festival van Loofhutten: 2 Kronieken 5: 3 Alle mannen van Israël kwamen bij de ​koning​ bijeen voor het feest, dat van de zevende maand. Dat stond toen in teken van de toewijding van de Salomontempel, waardoor de Ark op zijn plaats komt: door het in het hart van de Messias te brengen in wit linnen, gekleed in gerechtigheid. Ze waren als EEN, om Eén geluid te maken, 2 kronieken 7. Het Loofhuttenfeest was als feest van eenheid. Vergelijk wat Jesjoea zei op die laatste dag van het Loofhuttenfeest. Er moet een antwoord komen op Jezus gebed in Johannes 17. Laten we bidden voor de onthulling van de glorie van de Messias en dat Hij een rustplaats in ons mag hebben.

George Annadorai’s Battle for the Throne of God

Iemand die ik tijdens de conferentie ook nog tot mijn verbazing voorbij zag komen was George Annadorai uit Singapore. Vorig jaar mei, toen ik met mijn vrouw Christ Church bezocht, ontdekte ik dat ze een book-sale hadden. Op de valreep viel mijn oog toen op het boek Battle for the Throne of God[9], waarin mij direct opviel hoe hij Openbaring uitlegde volgens de profetische kalender van de najaarsfeesten. Ik bedankte hem voor zijn boek en vertelde dat ik benieuwd was naar een update. Hij zei dat dat een goede vraag was en er al mee bezig was. In mijn essay over Gods heilsymfonie, heb ik zijn visie samengevat.

Na zijn roeping in Israël in 1998 diende George Annadorai als Gate Keeper voor de Golden Gate (1998-2008) bij de All Nations Convocation in Jeruzalem, geleid door Tom Hess. Sinds 2009 diende hij rechtstreeks bij het Joodse volk in het land Israël:
(a) de Joden in de diaspora terugbrengen naar Israël (Aliya – Jesaja 49:22).
(b) zegening van de overlevenden van de Holocaust (Jesaja 40: 1-2; 61: 1-3).
(c) zakelijke kansen voor de armen (Ethiopiërs – Jesaja 60: 1-3).

Hij besteedt 6 maanden per jaar aan reizen door de landen in het oosten, Azië en de Stille Oceaan, waar hij voorgangers en professionals op de Markt verbindt, en politici met de natie Israël op basis van Jesaja 62: 10-12.

Donderdag namiddag 19/12

Na een rechtstreekse rit met de bus naar Jeruzalem en een stop bij een Elvis Presly cafe bij de afrit van Yad Hasmona, arriveerde ik vlak bij guesthouse van C&MJ Alliance, dat ik vorig jaar in december ontdekt had als een unieke locatie om te overnachten, niet in het minst vanwege de exclusieve Engelstalige bibliotheek van het Caspari Center, waar ze ook de Mishkan-journal uitgeven, die bovendien hier online beschikbaar is: https://www.caspari.com/mishkan/

Donderdagavond – Oude Stad Jeruzalem
Tijdens mijn eerste stadswandeling langs de route van de lightrail langs Jaffastreet richting oude stad, vond ik bij de boekwinkel met de Ned. Vlag een boek van Frey over Judah en Israel.
En bij de Immanuel bookshop was ik zeer verrast een ouder boek uit 2001 tegen te komen met de titel One Lord – Different Cultures: Chosen by God to redeem culture: Indigenous Christians from around the world at the 3rd World Christian Gathering on Indigenous People in Australia. Dat uitlegt geeft over God en Protocollen.
Ook al was alles dicht, in de Cardo waren de prachtige schilderijen nog steeds te bewonderen en had ik eindelijk te tijd om te onderzoeken hoe die compleet ingebouwde en overlappende steegjes in elkaar over lopen.

Toen ik terugkwam in het CAMA Heritage guesthouse, raakte ik vrij snel in gesprek met de enige andere gaste daar, uit Finland, die wel gehoord had van de conferentie waar ik was geweest, en sinds Loofhuttenfeest steeds vaker over Efraïm hoorde, ‘that was buzzing around’. Zij vertelde mij van Fins echter Mia & Ari Valkeari, dat permanent visum heeft gekregen in Ariel en zich profileren als Efraimieten en (online) programma’s maakt voor een soort Finse EO: http://www.tv7.fi   Sterker nog, ze zou dag later afreizen naar Nabloes, samen met Milo (woordvoerder voor de Pacific Islands tijdens de conferentie) om nieuw interview met dat Finse echtpaar te hebben! Ik en ook zij wisten niet wat we van elkaar hoorden. Zo kreeg ik de kans haar nog een keer het geheimenis van het Huis van Israël = Efraïm uit te leggen.

Vrijdagmorgen 20/12 Menachem Begin Heritage Center

Die ochtend had ik met een vriendin uit Jeruzalem afgesproken bij het Menachem Begin Heritage Center te bezoeken, dat er tijdens vorige bezoeken steeds bij in was geschoten. Ik was best zwaar onder de indruk van het levensverhaal van deze premier. Zozeer, dat ik denk dat het een verplicht nummer zou moeten zijn voor elke eerste tour door Israël, mits je iets van de politieke geschiedenis van dit land wil begrijpen. Op een terras bij het nabijgelegen Oude Station van Jeruzalem kreeg ik de kans op verhaal te komen, met deze voormalige dorpsgenoot en bestuurslid van Stichting Koresh`in Eilat.

Vrijdagmiddag -en avond in lobby van David Citadel Hotel

Op de terugweg naar de oude stad kreeg ik opnieuw contact met Retha Venter, die verbleef in een nabijgelegen appartement bij een Frans-Zwitserse vriendin, die ook voor Jan Willem van der Hoeven had gewerkt. In de lobby van het majestueuze David Citadel Hotel hadden we veel te bespreken, samen met nog een andere Zuid-Afrikaanse vriendin van haar en begin van deze sabbat vertelde ze tot mijn verbazing dat ze bovengenoemde Ruut ben Yosef had uitgenodigd, zodat ik zelf met haar kon kennismaken en horen over haar visie voor Ma’ale Ephraim.

Terug in het guesthouse kwam ik direct die Finse weer tegen, en zei tegen haar: je raadt nooit wie ik ontmoet heb! Dankzij die Ruut ben Yosef, begreep ik dat zij ook voor haar werkte! Ook vertelde ze me dat het haar niet gelukt was die dag al af te reizen naar Nabloes. Dat zou ze de volgende dag op sabbat opnieuw proberen, maar nu samen met Milo en zijn vrouw, nadat zij eerst nog wat zouden zeggen in Christ Church, tijdens de dienst op zaterdagmorgen, waar Benjamin en Ruben Berger voorgangers zijn en ik me al had voorgenomen die dienst bij te willen wonen. Opnieuw wist ik dus niet wat ik hoorde.

Sabbat 21/12 in Christ Church met Benjamin en Reuven Berger én Milo Siilata!

Benjamin Berger gaf zoals verwacht een terugblik op de conferentie en zijn broer Reuven hield een lange meditatieve preek over verschillende teksten uit NT.
Milo Siilata begon zijn praatje met citaat uit Jes 61: 1-2, over de Dag der Wraak en over het Manifest in Nazareth toen de Messiaanse gelovigen namens hun Broeders hun zonden beleden voor het afwijzen van Jesjoea als hun Messias en een gedenkteken van alle stenen achterlieten die de deelnemers uit de volkeren hadden meegebracht.
In zijn gebed die morgen kreeg Milo de indruk, dat hij Reuven Berger moest vertellen deze passage van Jesaja 61 in Nazareth niet alleen daar, maar ook in Jeruzalem als centrum moest proclameren. Toen gaf hij een woord over Christchurch – de oudste protestantse kerk in het Midden-Oosten vanaf de 19e eeuw – dat het niet veel langer zal worden gezien of beschouwd als Anglicaans. Zij was gebouwd door christenzionisten van CMJ[10] in Jeruzalem, dat later geheel Anglicaans werd. In 1842 werd Michael Solomon Alexander benoemd als de eerste Anglicaanse bisschop. In 2007 verbleef Milo hier toen predikant Murray Dixon nog de leiding had[11]. Toen groeide het visioen dat het evangelie zou terugkeren van de einden van de wereld terug naar Jeruzalem en dat deze plaats een bruggenhoofd of gateway zou worden om de Dag van Zijn Glorie te lanceren. Milo vertelde dat de Heer hem vertelde dat opwekking zou beginnen vanaf deze plaats. Tenslotte eerde Milo Reuven en Benjamin Berger als leiders van deze gemeenten en zijn leden als betekenisvol. Milo gelooft dat de anglicaanse identiteit van deze kerk zal eindigen.[12] Het oorspronkelijke plan van de christenzionisten immers was het lichaam van Christus van messiaanse joden in dit land op te bouwen. “We komen in een nieuw seizoen waarin de Messiaanse Joden hun rol als eerste in het gezin zullen opnemen. Alles moet eerst worden voorgelegd aan de Messiaanse leiders, want dat is de juiste volgorde. Wij geloven in eenheid, maar de Eerstgeborene heeft de leiding in de geestelijke strijd. Het is geen verheven positie, maar echt hard werken. Blijf voor hen bidden, zodat ze sterker worden en hun rol vervullen!”

Zaterdagmiddag 21/12

Die middag had ik afspraak gemaakt met mijn de zoon van mijn zwager uit Israël in zijn nieuwe appartement, met zijn pas getrouwde Zweedse vrouw, die hij heeft leren kennen tijdens haar verblijf in Yad Hashmona, een messiaans-joodse nederzetting in de heuvels tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Deze moshav werd in 1971 opgericht door Finse christenen.[13] Mijn ‘neef’ werkt als manager van het Heritage center of museum van Christ Church en hoopt begin 2020 te beginnen met zijn opleiding voor ‘Licensed Tour Guide’. We hadden veel te bespreken, vooral ook over de conferentie. Tot mijn verbazing had hij zelf een kopie in het Hebreeuws van genoemd kritisch rapport over de Nieuw Apostolic Reformation en Tikkun. Hij deelde ook mijn indruk, dat deze critici niet goed aanvoelen of begrijpen wat het leiderschap van Revive in Israël beweegt en er veel discussie berust op misverstanden en verwarring is.

Op mijn wandeling terug naar guesthouse hoorde ik in de verte lawaai uit luidsprekers komen. Eenmaal dichtbij gekomen, bleek het om een demonstratie van aanhangers van Netanyahu te gaan met aan de overkant tegenprotest. En niet veel verder viel ik pardoes binnen een hal waar een beurs gaande was met heel veel jongerenorganisaties die promotie maakten voor het maken van aliyah en de programma’s die daarbij helpen.

Zondagmorgen 22/12 Mea Shearim

Tot 12.00 had ik nog de tijd om iets te ondernemen voordat ik met de lightrail naar het nieuwe treinstation moest vertrekken om op tijd bij vliegveld van Ben Goerion te komen.
Als eerste wilde ik toch eerst de boekenkasten in de bibliotheek doornemen op zoek naar aansprekende studies en titels. Dat is goed gelukt, zodat ik nog meer weet wat ik nog niet weet, maar nu wel meer binnen bereik is gekomen.

Treasures of Darkness

Aangezien het Caspari Center grenst aan de wijk Mea Shearim en ik die ook nog nooit echt goed bezocht had, begon ik mijn laatste uur – gewapend met het boek Treasures of Darkness[14] van Miriam Ruth Malachi – aan een wandeling, waarvan nog spannend was of ik op tijd langs andere weg terug kon komen, hetgeen boven verwachting geschiedde. Zoals ik hoopte kwam ik een grote boekwinkel met judaïca tegen, met gelukkig ook veel moderne Engelstalige boeken. Gevraagd naar boeken over de zogenaamde ‘The Lost Tribes’, kreeg ik te horen, dat of ik wel wist waar ik aan begon, want daar net ze nog steeds niet over uit. Ik kon niet nalaten te vertellen dat wij als lezers iets over Jozef weten, dat hij zelf niet wist, en reden was waarom hij zijn eerste zoon Manasse noemde: kan mijn verleden vergeten. Jozef wist immers niet dat zijn broers hun vader verteld had dat hij dood was en zich lang afgevraagd hebben waarom hij niets van zijn vader hoorde. ‘A nice thought’ kreeg ik als reactie! Tot mijn verrassing hadden zij een bijzonder boekje over de profetieën over al Jacobs zonen: The Shevatim -The Blessings and history of the Tribes of Israel door rabbi Moshe Potter.

In minder dan 12 uur was ik met trein, vliegtuig en trein weer thuis in Houten, maar nog steeds bezig met de verwerking van alles wat ik gehoord en gezien heb, doch vooral ontmoet heb!


[1] https://www.echad.ch/autoren/benjamin-berger/

[2] http://www.redeemedisrael.com/wp-content/uploads/2012/12/Errorsof-the-Ephraimite-Error-by-Bloomfield.pdf of https://www.scribd.com/document/169173896/The-Errors-of-The-Ephraimite-Error-pdf

[3] Zie mijn recensie: https://bvdijk.wordpress.com/2015/12/21/lezing-en-beschouwing-n-a-v-wakeup-door-bob-van-dijk-september-2015/

[4] Voor latere bewerkte versie zie: https://www.nazareneisrael.org/category/books/revelation-end-times-v2/

[5] Ariel en zijn vrouw Vered zijn co-pastors van de Hebreeuws sprekende gemeente Ahavat Yeshua in het centrum van Jeruzalem – waar ze ook wonen met hun 4 kinderen.

[6] https://www.tjcii.nl/pdf/flyer-open-dag-2016.pdf

[7] https://www.jongenvrij.nl/ons-verhaal

[8] https://firm.org.il/learn/what-about-us-what-about-the-gentiles/

[9] http://www.canaanland.com.my/product/40980-the-battle-for-the-throne-bk-

[10] The London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews (now known as the Church’s Ministry Among Jewish People or CMJ) 

[11] Auteur van Israel, Land of God’s Promise, met voorwoord van Lance Lambert.1998 (1e druk) 2006 (2e druk).

[12] Mogelijk in het verlengde van wijlen Michael Neil Cohen (-2012), die in zijn boek My Road Home (met voorwoord van Asher Intrater en epiloog van zijn vrouw) vertelt van zijn weg From Secular Jew to Anglican Priest (in Christ Church van 1999-2003) to Fulfilled Jew in The Land of Promise (na maken van Aliyah).
https://forums.onlinebookclub.org/viewtopic.php?t=103582

[13] https://www.digibron.nl/search/detail/83a94a86eb76a4f946cc3ce5b89d7966/yad-hashmona-een-moshav-voor-messiasbelijdende-joden

[14] That ‘seeks to inspire prayer fort he Ultra-Orthodox stronghold in Jerusalem.’ Ze woont in Jeruzalem en is zich gaan realiseren dat een van de ‘schatten van de duisternis … op geheime plaatsen’ uit Jesaja 45: 3 de Ultra-orthodoxen zijn – een gesloten systeem, waar het bijna onmogelijk om achter te komen is, laat staan binnen te komen.

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.