Niet zomaar een reis – Loofhutten 2014


Verslag ontmoetingsreis tussen Juda en Efraïm tijdens het Loofhuttenfeest 2014. Een reis van ontmoetingen met Juda in Judea en Samaria, het hartland van Israël, opgezet en geleid door Iris Bouwman en Janny Holster.

clip_image001

Meer en meer mensen gaan begrijpen wie Israël is en welke rol Israël speelt in Gods plan. Dat zijn niet alleen Christenen, maar ook Orthodoxe Joden. Daarom is het zo bijzonder dat we uitgenodigd werden in de Loofhut van Juda. Dat maakte deze reis uniek en heeft te maken met het herstel van relaties. Om iets van het doel van deze reis te begrijpen is het goed om eerst naar deze link te kijken:

One Family became one nation : Divided yet promised by God to be reunited: United 2 Restore: “The Time is Now”. Revolution for Restoration

5 tot 10 oktober: Jerusalem Gold Hotel, Jeruzalem

clip_image003‘s Avonds: kennismaking met Hanoch Young, een orthodoxe jood, die begrijpt wie Efraïm is.

Zo vertelt hij vol verbazing over het visoen dat hij heeft gehad bij de berg Gerizim, in het erfdeel van Efraim: Ik keek uit vanaf ‘Har Bracha’ [=Berg Gerizim] en zag de lege heuveltoppen en de heilige stad Shechem [Sichem]… maar wat ik zag was een kenmerkende stad van Eframieten en Joden … daar waren de kenmerkende rode dakpannen. Ik heb Eframieten-woningen, boerderijen, industrie en wegen “gezien” en al die gebieden met elkaar verbonden. Ik zag de zijkanten van de bergen, ‘terrasvormig’ voor boerderijen, en ik zag Eframieten het land terugbrengen naar HaShem ……

Nee, ik ‘verbeeldde’ het niet in mijn gedachten, met mijn ‘oog’ – ik ZAG het feitelijk, zo bizar als dat klinkt …. auto’s die bewegen, de geluiden van het bouwen, ik zag schoolgebouwen … .

Hij heeft, naast dat hij als reisgids veel over het Land kan vertellen, ook een boodschap voor ons. Als Juda voelt hij zich verantwoordelijk om ons te waarschuwen. Indertijd heeft Juda, samen met zijn broers, Jozef aan de Ismaëlieten verkocht. Hanoch zegt dat hij de Ismaëlieten opnieuw ziet komen, maar nu wil hij de “nakomelingen” van Jozef redden. In dat opzicht begrijpt hij iets van de reddende rol van Juda, waaruit de “redder van de familie” is voortgekomen. Hij heeft maar een verlangen: de familie te herenigen. Daarom heeft Hanoch een beweging gestart die hij “United 2 Restore” noemt.


Maandag 5 oktober Pad van de Patriarchen

In het Kidrondal, in de Koningsvallei bij de graftombe van Absalom, herdachten wij dat hier ook de plek moet zijn geweest waar Abram bij de berg Moria, Melchisedek – de koning van gerechtigheid – tegenkwam die hem Brood en Wijn gaf en aan wie Abram vervolgens zijn tienden gaf. Gen.14:18-19 en 2 Sam.18:18.
Absalom had het ondernomen om nog tijdens zijn leven een zuil voor zich op te laten richten in het Koningsdal, want hij zei: Ik heb geen zoon om mijn naam in gedachtenis te houden. Hij had die zuil naar zijn eigen naam genoemd; daarom wordt die tot op deze dag ‘Hand van Absalom’ genoemd.
In werkelijkheid was de tombe zeer waarschijnlijk van rijke Joden uit de eerste eeuw, Flavius Josephus maakt al melding van deze tombe. Enige jaren geleden is een inscriptie gevonden (vermoedelijke datum 350 n.C.), waaruit zou blijken dat dit het graf was van Zacharias de vader van Johannes de Doper.

clip_image007 Vervolgens hebben wij vanaf de Eenzame Eik nabij Gush Etzion iets over de tragische geschiedenis meegekregen van Kfar Etzion tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Toen werd Gush Etzion  belegerd door grote vijandelijke troepen, zijn inwoners gaven hun leven om te voorkomen dat de vijand Jeruzalem zou bereiken aan de vooravond van de staat Israël. Een beslissende strijd werd hier uitgevochten. Kfar Etzion werd verslagen en 240 van zijn verdedigers vielen in de Gush Etzion dat 19 jaar verlaten is geweest. In de zesdaagse oorlog werd Gush Etzion bevrijd door het Israëlische leger en zijn zonen keerden terug naar huis.

Wij konden nu getuige zijn van zijn wederopbouw. Daarna hebben wij een deel van het Pad van de Patriarchen afgelegd, een route gekenmerkt door de nodige mijlpalenclip_image005 en mikve:

clip_image009

clip_image011

clip_image013s Avonds: Ter voorbereiding op het Loofhuttenfeest bekijken we de Joodse film Ushpizin

Moshe (Shuli Rand) was ooit een seculiere Jood, maar hij heeft zijn geloof herontdekt en werd een ultra-orthodoxe jood, en met zijn vrouw, Mali (Michal Bat Sheva Rand), worstelt hij om hun familie te ondersteunen. Met het oogstfeest van Soekot aanstaande, is Moshe failliet en vraagt ​​om hulp van een yeshiva liefdadigheidsfonds. Moshe krijgt te horen dat het fonds leeg is. Hij en Mali hebben geen andere keus dan te bidden voor een wonder. Tot hun verrassing krijgen ze de volgende dag te horen, dat er toch wat geld in het fonds zit en krijgen ze 1000 dollar. Moshe en Mali geloven dat dit het wonder is waarvoor ze hebben gevraagd.

Zij maken vreugdevol plannen om een ​​sukkah te bouwen, een gazebo-achtige structuur waar orthodoxe joden gasten ontvangen en hun maaltijden serveren.

Net als de nieuwe loofhut is voltooid, wordt Moshe verrast door de onverwachte komst van Eliahu (Shaul Mizrahi) en Yosef (Ilan Gannai), twee oude vrienden van zijn onrustige dagen, voordat hij zijn huidige geloof omhelsde. Zich in beeldend dat de Heer heeft hem gasten heeft zonden als onderdeel van het wonder, ontvangt Moshe zijn oude vrienden en probeert hen, met hun onstuimige manieren, tevreden te stellen, maar wat hij niet weet, is dat die twee op de vlucht zijn voor de wet, en onlangs ontsnapt zijn uit de gevangenis. Je kunt deze film inmiddels online bekijken (met ondertiteling).Dinsdag 7 oktober: Centrum for Jewish-Christian Understanding and Cooperation in Efrat

‘s Morgens hadden wij het genoegen te luisteren naar rabbijn Alan Jutter, een erudiet en gerespecteerd man aan de Baltimore Hebrew University, die het conservatieve Judaïsme achter zich heeft gelaten en in navolging van Abram Joshua Heschel openingen heeft gezocht naar het gesprek met christenen. Hij heeft in 2013 met zijn vrouw alija gemaakt en is aan het CJCUC verbonden. Hij noemt zichzelf met een knipoog “a member of the Latter Day Pharisees”. Na aanleiding van mijn vraag over ‘space’ en ‘place’, (twee hoofdbegrippen bij Heschel) krijgen we een mooie uitleg over de sabbat en de feesten als kathedralen van tijd.

David Nekrutman geeft op uitnodiging van Rabbi Shlomo Riskin leiding aan het CJCUC (Centrum for Jewish-Christian Understanding and Cooperation, affiliated with Ohr Torah Stone, Efrat, Israel).

Zoals Jozef een onbekende voor zijn broers was geworden, zijn wij ook onherkenbaar geworden voor Juda. We hebben, net als Jozef, zo lang buiten Israël geregeerd dat we vreemden geworden zijn. Zelfs Jezus is een andere Messias geworden, dan die verwacht wordt door de Joden. Toch begint een kleine groep orthodoxe Joden te ontdekken, dat wij eigenlijk familie zijn van elkaar. Voor ons is het nodig om Jesjoea te leren kennen als de Verlosser van het gezin, die gekomen is om de familie te herenigen. Daarom is het goed om als familie met elkaar te gaan praten. http://www.cjcuc.com

David Nekrutman geeft 2 lectures: eerste over het verband tussen Abraham en Ruth en tweede over het overleven van Israël als natie en uitvoerige uiteenzetting van het ‘oven van Aknai-debat’, ook wel snake oven genoemd.

clip_image015

In de Namiddag maakten wij een wandeling door de wijk Nachla’ot om te zien hoe soekkots worden gebouwd. (Lev.23:34-43 en Deut.16:13-15)

clip_image017clip_image019

Aansluitend brachten wij een bezoek aan de markt Machaneh Yehudah, waar we op zoek gingen naar een etrog en andere symbolen van het Loofhuttenfeest: Myrthe, Lulav en een wilg in navolging van Leviticus 23:40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, twijgen van loofbomen en van beekwilgen nemen [bezitten], en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.

clip_image021

clip_image023

clip_image025

clip_image027

Deze vier elementen symboliseren volgens het Jodendom vier groepen Joden:

· De palmtakken (lulav, de ruggegraat) van een dadel hebben smaak, maar geen geur en staan voor de mensen die de tora, maar geen goede daden bezitten.

· 3 Myrthetakken (hassadiem, de ogen) hebben geen smaak, maar wel geur en staan voor mensen die niet de tora, maar wel goede daden bezitten.

· 2 Beekwilgentakken (aravot, de mond) hebben smaak noch geur en staan voor mensen die noch de tora, noch goede daden bezitten.

· De citrusvrucht (etrog, het hart) die helemaal gaaf moet zijn, geen vlekken vertoont, en waarvan het steeltje nog aanwezig moet zijn, heeft zowel smaak als geur en staat voor mensen die zowel de tora als goede daden bezitten.

In de synagoge wordt de lulav tijdens het zingen van de psalmen 113-118, het Hallel, in de hand genomen en naar ALLE WINDSTREKEN en naar boven en beneden gezwaaid om daarmee uit te drukken dat alles aan God toebehoort. Deze zwaaiende beweging staat bekend als het zogeheten sjokkelen met de lulav.

Woensdag 8 oktober Tempelberg

Vandaag zouden wij bezoek brengen aan de Tempelberg. Doch al gauw hadden wij vanuit de bus, ter hoogte van de Leeuwenpoort in de gaten, dat er iets bijzonder ernstigs aan de hand was. Nadat wij uiteindelijk waren uitgestapt bij de mespoort, waren wij getuige van een opstand.

clip_image028

Voor heftige live footage, klik hier

clip_image030

http://israeltoday.nl/…/4860-vier-agenten-gewond-door-relle…
http://frontpage.fok.nl/…/botsingen-tussen-politie-en-betog…

Zie ook: http://www.timesofisrael.com/three-police-hurt-in-holiday-…/
Zie ook: http://www.jewishpress.com/…/temple-mount-polic…/2014/10/08/
Zie ook: http://elderofziyon.blogspot.co.uk/…/hanan-ashrawi-says-all

Uiteindelijk heeft de Eeuwige hen het zwijgen opgelegd en waren wij de eerste groep die toch het plein op mochten, waar het verder erg rustig was en kalm, doch wel getuige waren van de vele agenten en soldaten en de schade die de Al-aksa moskee door hun eigen toedoen had opgelopen.

Hier mijn bericht destijds op Facebook: Ik heb er nog eens over nagedacht, wat de betekenis is van wat zich gisteren voordeed op het Tempelplein en hoe hierop inmiddels door de media wordt gereageerd. Hoe i.p.v. veroordeling van de militanten, Jordanië en Abbas het optreden van de politie veroordeeld, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185983…
terwijl tegelijkertijd – onzichtbaar voor de media – er een groep mensen, die als Efraïm (Israëlieten) naast Juda (Joden) nu ook de Tempelberg willen betreden en JHVH Elohim willen eren, tijdens het Loofhuttenfeest, precies zoals de Torah voorschrijft, omdat Hij daar een ontmoeting met hen wil hebben. Is dat niet revolutionair? Efraïm dat zich bekeert van de zonde van Jerobeam en op haar schreden terugkeert, zich afkeert van haar heidendom (Babylon) en afziet van eigen tempels (Dan en Bethel) en zich nu voegt bij Juda in Jeruzalem! En o ironie, moslims zelf door hun gedrag hun moskee onklaar maken.
Something is happening in the heavenly realms, it is a very serious battle about which God is truly bigger: JHWH Elohim or Allah. Besides someone doesn’t like that non-muslim’s pray here as well. En o ironie 2: verontwaardiging hierover buiten Israël, zal nog meer Joden doen besluiten aliya te maken en hier nog meer Loofhutten doen verschijnen.

Zie ook http://israeltoday.nl/…/4860-vier-agenten-gewond-door-relle…
Het Tempelplein is, als je er eenmaal bent, toch weer veel uitgestrekter dan ik dacht. Het was er zelfs aangenaam rustig:

clip_image032clip_image034

clip_image036clip_image038

Met Hanoch Young als gids in the Western Wall Tunnels bij de Kotel

https://www.youtube.com/watch?v=ZZzKug00mG0clip_image040

’s Avonds sessie met Iris over “Het huis zonder Mezoeza”
Ik dacht: hoe kan er nu een huis zijn zonder mezoeza?
Wel natuurlijk: bij een sukka.
Maar als mezoeza staat voor de Thora?
Wel dat was Iris boodschap: God wil zijn Thora op ons hart schrijven (nieuwe verbond) en zelfs in ons verborgene.

Donderdag 9 oktober Sabbat Loofhuttenfeest

Op bezoek in een Sukkot in de wijk Nachla’ot. Dit is een van de oudste buurten in Jeruzalem. De bouw van de wijk begon in de late jaren 1800, op aandringen en met het geld van de geliefde filantroop Sir Moses Montefiore. Nachla’ot werd gebouwd als een reeks afzonderlijke woonsamenstellingen voor de religieuze gemeenschappen Ashkenazi en Sefardi van de oude stad, die de eerste bewoners waren, aangevuld met immigranten uit zowel Europa als de landen van het Ottomaanse Rijk. Veel van deze originele huizen en samenstellingen staan ​​stil bij hun verleden, velen zijn voorzien van foto’s en geschiedenissen van hun voormalige bewoners in de dageraad van het moderne Jeruzalem. Nachla’ot begon een nieuwe reputatie aan te nemen als toevluchtsoord voor kunstenaars, musici en vooral ‘door God en granola geïnspireerde jonge Amerikaanse Joden’.

Night Spectacular in Tower of David: Geschiedenis van Jeruzalem op de muren van de Stad.

Je kunt Jeruzalem niet bezoeken zonder The Night Spectacular te hebben gezien. Als de schemering over de oude stenen van Jeruzalem valt, verdwijnt de Davidstoren compleet naar de achtergrond om plaats te maken voor de geschiedenis van Jeruzalem verteld in adembenemende beelden, door personages en muziek. Klik hier voor voorproefje.

clip_image041

Aansluitend ben ik nog met aantal vrienden naar de Joodse wijk van de oude binnenstad gelopen om te aanschouwen hoe het daar een drukte van belang was, waarbij het hele gezin op stap was en de mannen zich in dans uitleefden in de Hurva-synagoge.

clip_image043clip_image045

clip_image047clip_image049

Vrijdag 10 oktober: Gush Etzion en Oz ve Gaon

Eerst keken we naar de Sound and Light Show in Kfar Etzion (Geschiedenis van de pioniers in Judea) en daarna bezoek aan plek waar 3 jongeren Gil-Ad, Ayal en Naftali werden ontvoerd en dood werden teruggevonden, wat leidde tot de recente oorlog (Protective Edge) met Hamas in Gaza. Om hun levens in gedachtenis te houden wordt op die plek een Park opgericht.

clip_image051clip_image053

clip_image055clip_image057

https://www.youtube.com/watch?v=7VJ8lCOOGtU&list=UU2BQ9Ug9niueKD0R6Nf3F2A with Song of Levites Band, a rabbi and Yehudit Katzover en Nadia Mater from Women in Green en Racheli Frank, moeder van Naftali

clip_image059

10 tot 17 oktober: Eshel HaShomron Hotel, Ariel

Vrijdagavond Sabbatdinner in het hotel, waar ik twee jaar geleden al eens eerder was.

clip_image061clip_image063

clip_image065clip_image067

Zaterdag 11 oktober wekelijkse sabbat
Onderwijs van Efraim en Rimona Frank, van wie ik reeds in de bekende Immanuel shop naast de Christ Church, zijn biografie “Return to the Land” had gekocht, waarin zijn Journey Home als Ephraimite beschrijft. Zijn andere boek is Het Eerstgeboorterecht.

clip_image069

Voor een interview van GLC met Efraim Frank, klik hier.
En voor zijn vernieuwend onderwijs: https://tegentlicht.com/2016/01/15/vernieuwend-onderwijs-van-ephraim-en-rimona-frank/

Zondag 12 oktober: bezoek aan Silo, de berg Gerizim en Elon Moré olv reisgids Mickey bar Neder

clip_image071

Vanaf de Gerizim (HAR BRACHA) uitzicht op Shichem en “preekstoel” van Jotam (Richteren 9)

Elon Moré is de plaats waar God het Land aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd heeft. Gen. 12:6-7

Hier hielden wij een Proclamatie van Deut. 30:1-10

Hanoch vertelt ’s avond van zijn visioen, waarin hij gebied in Samaria bevolkt zag met Efraïmieten.

Maandag 13 oktober: bezoek aan de berg Ebal

Slechts 3x per jaar is het mogelijk om onder militaire begeleiding de berg Ebal te bezoeken, waar pas in 1980 het Altaar van Jozua is gevonden.clip_image073

Dinsdag 14 oktober: Jeruzalem Mars vanaf Sacher park

’s Morgens bijeenkomst in Jeruzalem Gardens hotel met toespraken van o.a. Hanoch Young, Iris Bouwman en Efraïm Frank

clip_image075clip_image077

clip_image079clip_image081

’s Avonds bezoek aan Time Elevator

clip_image082

Voor een videocliip, klik op onderstaande afbeelding. Gezegd moet worden, dat het onmogelijk is om recht te doen aan ruim 3000 jaar geschiedenis in minder dan een half uur. Het is dan interessanter wat er niet gezegd wordt. Opvallend is wel dat de kruisiging van Jezus, pas in beeld komt als Helena, de moeder van Constantijn op zoek is naar de historisch plek daarvan en zich laat overhalen om op die plek de later Grafkerk te bouwen.

clip_image084

Aansluitend terugkeer naar Ariel

Woensdag 15 oktober
via Stad van David bezoek aan Hizkia Tunnel en Davidson Center

clip_image086

clip_image088

clip_image090clip_image092

clip_image094clip_image096

clip_image098clip_image100

clip_image102clip_image104

Donderdag 16 oktober: Simchat Torah

Bezoek aan synagoge in Ariel, waar we getuige waren hoe de mannen met de Torah-rol in hun handen, afwisselend liederen inzetten, teksten lazen en dansten, terwijl de vrouwen vanachter afscheiding toekeken en zelfs een keer gemaand werden stil te zijn. Ineens begreep ik Paulus veel beter!

’s Avonds kort bezoek van Nati Rom, aan tafel met de andere mannen:

clip_image106

Vrijdag 17 oktober
Bezoek aan Fountain of Tears in Arad, een dialoog van lijden tussen de Holocaust en de Kruisiging

clip_image108

clip_image110

clip_image112

clip_image114

clip_image116

clip_image118

clip_image120

Voor uitleg en achtergrond, zie de documentaire Beauty for Ashes op YouTube en een film van Christy Peters “a dialogue of suffering “, plus http://fountainoftearsdocumentary.com/about/

Eindelijk voor het eerst zwemmen in Dode zee bij Ein Bokek, met vooral Russische immigranten en shops.

clip_image121

17 tot 19 oktober: Biblical Tamar Park Ir Ovot, Arava

Zaterdag 18 oktober Biblical Tamar Park in de Arava Woestijn

Bezoek aan opgravingen in Tamar (Ir’Ovot) (Num.21:10F1 & 33:43F44, Ez.47:19). Profetische afsluiting bij de “Chavah Boom”. Klik hieronder voor een informatieve video over park:

clip_image122

Tot mijn grote verrassing, vertelde mijn zus uit Kadesh Barnea, dat zij vlak in de buurt was en mij, met haar man Avishai en jongste dochter Morel, kwam opzoeken in plaats van andersom. Erg leuk dat ze tevens vrienden en bekenden van de groep konden ontmoeten.

Hieronder zo ver als je kunt komen bij de weg naar Bosra, paal aan de grens met Jordanië, waar we hebben geproclameerd n.a.v. onder ander Micha 2 en vooral Jesaja 63 over

De wraak van de HEER

1‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid,

die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt

en bij machte is te redden. 2‘Hoe komen uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ 3Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp me daarbij. Ik trad hen in mijn woede, vertrapte hen in mijn toorn.

Hun bloed bespatte mijn kleren, al mijn kleren werden besmeurd.

4Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken.

5Toen zag ik dat er niemand was die hielp, ik was geschokt dat niemand mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht ik redding, door mijn woede aangespoord.

6Ik heb de volken in mijn woede vertrapt, met mijn toorn heb ik hen dronken gevoerd. Hun bloed liet ik op aarde neervloeien.

clip_image124

Granaatappel ritueel

clip_image126

Afsluiting met Havdalah, beëindiging van de sabbat.

Zondagmiddag 19 oktober intrek appartement in Jeruzalem

Die dag kon ik met de groep meereizen naar Ben Goerion, vanwaar wij na hartelijk en emotioneel afscheid met klein groepje met een shuttle-busje op verschillende plekken in Jeruzalem werden afgezet. Dankzij Jan Cornelis en Cornelia van Dijk konden ik en Janny Binsbergen en later ook nog Hirondina verblijven in een appartement, dat zij hadden gehuurd aan de Shalom Aleichum straat, genoemd naar de pseudoniem van de schrijver van Fiddler on the Roof.

Vlakbij was het King Salomo hotel met binnenin dit prachtige schilderij met granaatappelen:

clip_image128

In gesprek met Rabbi Avraham Feld en bezoek aan Aish Centrum en Israel College.

Sinds de lancering in februari 2000, is Aish.com uitgegroeid tot de toonaangevende Joodse content website. Er loggen meer dan een miljoen maandelijkse gebruikers in met 380.000 unieke e-mail adressen. Ze hebben meer dan 10.000 artikelen gepubliceerd – over carrière, dating, opvoeding, spiritualiteit, Israël gebeurtenissen – en bieden “wijsheid voor het leven” voor de moderne wereld aan. Doel Aish.com is om iedere Jood de kans te geven om zijn of haar erfgoed te ontdekken in een sfeer van een open onderzoek en wederzijds respect. Rabbi Noah Weinberg schijnt een geëerd persoon te zijn.

clip_image130clip_image132

Ontmoeting met mijn neef Idan Pinchas, zoon van mijn zwager Avishai, in Christ Church

clip_image134

’s Middags ontmoet ik in de winkel van de Graftuin een andere Nederlandse vrouw dan gehoopt, doch niettemin ook een grote verrassing Ellen van der Linden, wiens ouders ik ooit tijdens een Reveilweek heb meegemaakt en over hun muzikale dochter in Jeruzalem hadden verteld. Nu mocht ik haar dan zelf ontmoeten. Zij heeft mij tenslotte nog aan den CD Praise to our God geholpen, een Concert of New Messianic songs in 2005 vanuit de Pavillion in Jeruzalem. Vervolgens maakte ik daar ook nog kennis met twee Nederlandse vrijwilligers van de NEM, die via het Doorbrekers programma voor 40 plussers in Gilo werkten met lichamelijk gehandicapten.

clip_image136

Midden in de stand Jeruzalem, tijdens wandeling met Idan vanaf Ben Yehuda street, wordt ik opeens begroet met: “Hoi Bob”, door niemand minder dan Ruth Shaked-Werdekker en haar man Yuval Shakes (reisgids).

clip_image138

Bezoek aan Gil en Maayan Leonard in Poriyat Illit. Zij zijn een echtpaar dat wij vanuit onze gemeente in Houten ondersteunden voor hun werk voor Bead Chaim, een ProLife organisatie.

clip_image140

Hier zou onder andere een zeer bijzonder verhaal afspelen over een boek, dat ik kennelijk wel moest krijgen: Full Circle van Robert Raymond Fischer. Maar daar is hier de plek niet voor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.