Eitan Shishkoff – What about us? The end-time calling of Gentiles in Israël’s revival


Burkhartbooks.com, 2013. Met een voorwoord van Don Finto. ISBN 9780985990862

Dit boek is een sterke aanrader voor christenen, die op ontdekkingsreis zijn naar hun joodse of liever gezegd Hebreeuwse wortels.

Christenen zich bewust worden van de plaats van Israël in Gods eindtijd gebeurtenissen. Wat is hun plaats in de dramatische terugkeer van Jezus ‘Joodse discipelen. Waar passen de Messiaanse Joden in? Is de Thora ook voor de heidenen?

Dit zijn vragen die aan bod komen in Shishkoff boek, die de vraag stelt die menig gelovige uit de volkeren zal bezig houden, die de (messiaanse) joden een warm hart toedragen, doch zelf geen jood zijn en dat ook niet (moeten) willen, maar dan zullen denken: hoe zit het dan met onze rol.

Shiskoff is de directeur van de Tents of Mercy ministry netwerk in noord Israël. Hij en zijn vrouw, Connie hebben de laatste 20 jaar in Israël gewoond. Shiskoff laat zien dat die rol er van den beginne al is geweest, als hij beschrijft hoe een heidense koning, Hiram, de glorie van God naar Israël bracht. Deze relatie staat vrij centraal in het boek Koningen evenals die van Nehemia met koning Artaxerzes. Evenzo gelooft Shishkoff dat de ‘heidense’ bouwers aan Israël van vandaag onmisbaar zijn in het versnellen van de komst van Davíds grotere Zoon in het vestigen van het Messiaanse Koninkrijk.

Zijn plan omvat elke natie onder de hemel, immers in het zaad van Abraham zullen alle naties worden gezegend. De verlossing van de wereld is niet minder dan Gods doel.
Gods opdracht aan Israël is Zijn redding aan de wereld te brengen. Zelfs Petrus had wel even moeite om te aanvaarden dat de Messias was opgewekt t.b.v. elke stam en natie (Handelingen 10). Dus ja er is iets bijzonders aan Israël, dat evenals Zijn Zoon, Gods knecht is. Doch de roeping van Israël er ter willen van alle stammen en bevolkingsgroepen.

Voorts gaat Shishkoff in het beroemde mysterie, dat aan Paulus werd geopenbaard, toen hij dat de gojim mede-erfgenamen zijn en medeburgers van hetzelfde lichaam. Hij noemt dit niet minder dan Gods Mystery Thriller. Dat het Koningrijk van Israël niet hersteld zal worden voor het getuigenis is uitgegaan naar de einden van de aarde, in de zogenaamde Sjawoeot-periode, het middelste feest tussen de voorjaar- en de najaarsfeesten. Daarbij gaat hij ook nog even in op de nieuwe situatie die in Handelingen 15 werd besproken, tijdens het eerste concilie in Jerusalem, waar werd besloten dat de gojiem zich niet hoeven te besnijden.

In Lazarus, komt tevoorschijn, bespreekt Shishkoff de parallellen met Lazarus als representatief voor Israël., waarbij zowel christenen als messiaanse joden profeteren tegen de beenderen, hen terugroepend tot leven.

Jesaja 60:10 Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking.

Ik heb je geslagen in mijn woede, in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen.

Deze tekst – i.c.m. Jes. 60:1-3 - noemt Shishkoff Jesaja's ongelovige Sleutel. Zo beschrijft hij 5 essentiële pilaren van de participatie van de gojim in Israëls verlossing:

Aliyah, je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen.
zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, met de koningen die worden meegevoerd. Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER gun jezelf geen rust

Bekeren van antisemitisme: Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers,en iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen.
Ze noemen je ‘Stad van de HEER’,’Sion van de Heilige van Israël’.
Je zult de melk van vreemde volken drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten.

Hoofdstuk 9 gaat over de terugkeer van de verloren zoon, dat echter wordt toegepast op het Joodse volk, dat in vloedgolven terugkeert naar het beloofde land, vanuit de uitersten der aarde.

Het meest interessante hoofdstuk vind ik toch de vraag of de Torah voor de Heidenen is, waar hij achtereenvolgens genuanceerde antwoorden geeft op de vragen: Wat is het doel van Torah?

Hoe verstonden de apostelen het besluit van Handelingen 15

Wat was de uitwerking van die beslissing in de eerst eeuw?
Maakt dat de niet-Joodse gelovige niet tot een 2e klas burger van het Koninkrijk.
Hoe zit het met de Twee-Verbonden theorie?
Zit er waarheid in wat de Efraïmieten leren?
Kunnen we zeggen dat er “Een Wet” voor Israël is en dezelfde wet voor de Gemeente?

Het kopje Man noch vrouw …De voortdurende distinctie geeft op zich op goed weer, wat de verhouding is tussen Jood en Griek.
Ook schuwt hij de vragen m.b.t. gojim in Messiaanse Joodse gemeente niet.
Hij stelt: Als de Torah verplicht is voor de gojim, creëert dat een anti-kerk houding van oordeel. Kortom, ook al gelooft Shishkoff dat veel aspecten van de Torah universeel zijn, gelooft hij dat veel aspecten ook alleen voor het Joodse volk gelden.

Hoofdstuk 11 gaat over Israëls onbekende held en de Egyptenaren en wie de tafel neerzette voor Jozefs broers, waarbij Jozef beschreven wordt als een profetisch type van Jezus, in dezelfde zin, dat zoals zijn broers Jozef niet herkenden, vele joden Jesjoea evenmin herkennen, totdat Hij zich bekend maakt.

Het laatste hoofdstuk gaat tenslotte over de Beker van verbondsvriendschap, over de ware, eeuwige basis van onze partnerschap en hoe de tafelgemeenschap heilig is.

Conclusie: “Wij Messiaanse Joden kunnen ons door God gegeven rol niet vervullen en Yeshua’s terugkeer verhaasten zonder onze heidense broeders. Evenmin kunnen zij de eeuwenoude droom van Gods Koninkrijk op aarde gevestigd, realiseren zonder ons.”

Goed en evenwichtig boek dus dat een vertaling verdient in het Nederlands.

Zie ook http://www.amazon.com/What-About-Us-Eitan-Shishkoff/dp/0985990864
http://tikkunministries.org/newsletters/es-nov12.php
http://www.tentsofmercy.org/about-us/

Eén reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.