CGI Studiereis voorjaar 2013


Dinsdag 26 februari vertrekken we met een groep van 30 personen vanuit Amsterdam met El Al naar Tel Aviv

De deelnemers en onze Israëlische Nederlands sprekende reisgids Yakov Nof, die sinds 1954 naar Israël is gegaan.

Busreis naar 5-sterrenhotel in HaifaHotel Dan Panorama (Filmpje op YouTube)
Direct na het langverwachte diner, houdt Peter Steffens zijn eerste Bijbelstudie.
Het is beter om over de Westelijke muur te spreken of over de Kotel, i.p.v. de Klaagmuur. Die naam gaat terug op keizer Hadrianus, die na de opstand van Bar Kochba, Jeruzalem tot verboden gebied verklaarde voor Joden. Alleen op de 9e Av mochten ze 1 dag per jaar ‘bidden’ bij deze muur. De studie ging o.a. over de locatie van de Hof van Eden en de Moria waar Abraham Izaäk offerde en de plek waar de kruisiging van Jezus plaats vond.

Woensdag 27 februari Van Haifa naar Tiberias

Even uitstappen bij Carmelitessen bij Stella Maris te Haifa, van waar we geweldig ver uitzicht hebben op de baai

Tijdens de campagne van de Franse troepen in 1799, onder leiding van generaal Napoleon, verbleven de zieke Franse soldaten in het klooster, dat een legerziekenhuis werd.
Nadat ze faalden tijdens hun beleg van Acre, trok Napoleon zich terug, zijn 200 gewonden in het ziekenhuis achterlatend. Ze werden afgeslacht door de Ottomanen, en het klooster werd afgebroken.
Een monument werd later aan de westelijke ingang opgericht om het klooster aan de Franse soldaten te herdenken.

Elia Uitzicht vanaf het klooster El Muchraka (Fiery Place), waar Elia niet veel moeite gehad moet hebben om 12 stenen te verzamelen: http://youtu.be/k726cGnrhno

Op bezoek bij de Messiaanse Kehilat HaCarmel gemeente bij het Druzen-dorp Ussfia.
Druzen wonen vanaf ongeveer de 10e eeuw in Israël en omringende landen. Ze worden in Israël erkend als een afzonderlijke religieuze gemeenschap, met een eigen geloof en vlag. Ze dienen in het Israëlisch leger en stemmen bij verkiezingen.

David Davis stelt Peter Tsukahiru voor, die op de komende Opwekkingsconferentie komen spreken en vertaald wordt door Vanessa Steffens.
Karen Davis zingt over Yeshua!

Nazareth Village
Dit is een soort open luchtmuseum om te laten zien hoe het leven er uitzag in de tijd van Jesjoea

De lokale gids geeft uitleg bij een uniek en authentiek overblijfsel van wat ooit een wijngaard was, met uitkijktoren.
Tussen de rotsten kun je nog de kuilen zien, waarin de wijn werd opgevangen.

U kunt hier ook zelf een virtuele tour maken!

Tiberias – Hotel Prima Galil

Peter Steffens gaf ’s avonds Bijbelstudie over Oog oom oog, tand om tand. Dit moet toch vooral niet letterlijk opgevat worden. Het ging de Joodse rechters erom te berekenen wat de misdaad waard was. De waarde van het oog, tand, blaar of striem moest geldelijk worden betaald.

Donderdag 28 feb

Op weg naar de Berg [Kerk]der zaligspreking

Figuur 1Klik op foto voor videoclip Figuur 2 Klik op afbeelding

Deze kerk is door architect Antonio Barluzzi in neo-renaissancestijl ontworpen. Gebouwd in tegenstellend zwart basalt en wit kalksteen, heeft het op elk van de vier kanten gewelfde portieken. Het één verdieping gebouw is overdekt door een versterkt octagonaal vat en koepel die boven de hoofdkapel staat. De octagonale vorm van de kerk herdenkt de acht Beatitudes. De mozaïekvloer is verfraaid met symbolen van de zeven goede deugden van de mens die in de preek worden bedoeld. Het heiligdom en het aangrenzende gastenverblijf voor pelgrims wordt gediend door de Franciscaanse Zusters van het Onbevlekte Hart van Maria. Het bezit zelf is eigendom van de Italiaanse Katholieke Maatschappij.

Indrukwekkende Golan-hoogte, met op de achtergrond de met sneeuw bedekte berg Hermon

Banias Springs / Caesarea Filippi

Figuur 3 Klik op afbeelding voor Liveview

Panias was in de oudheid de naam van een van de bronnen van de Jordaan en van de nabijgelegen stad. De stad werd in de eerste eeuw Caesarea Filippi genoemd. Tegenwoordig heten zowel de bron als de nabijgelegen plaats Banias. Beiden bevinden zich aan de voet van de Hermonberg op de Golanhoogten. Bij de plaats waar de bron Panias ontspringt, ligt een grot. Hier werd rond de 3e eeuw v.Chr. een heiligdom ingericht voor de Griekse god Pan.
Het is dit heiligdom waaraan de naam van de plaats in de hellenistische periode ontleend is. Vermoedelijk is de plaats van het heiligdom eerder in gebruik geweest als heiligdom voor de Kanaänitische vruchtbaarheidsgod Baäl
.
Het is hier dat Jezus tegen Kephas zei dat op grond van zijn belijdenis dat Jezus de Messias was, Hij zijn gemeente niet op een zo’n klein kiezelsteentje, doch op Petrus de rots, zou bouwen.

Yehudiya Forest Nature Reserve

De Golanhoogte biedt een overvloed aan aantrekkelijke paden voor water-liefhebbende wandelaars. Een van deze routes, en zeker de meest prominente van hen,
is het Yehudiya stream parcours, dwars door de stoere zwarte basalt rotsen van de Golan. Het reservaat strekt zich uit over een oppervlakte van 66.000 dunams en omvat een bospark landschap van Mt. Tabor eiken en basalt canyons met het hele jaar door beekjes, watervallen en zwembaden die het kader vormen voor in het water- en oeverplanten en dieren.

Voor het eerst Petrus-vis gegeten
Buiten bij een restaurant aan het meer van Galilea, net voorbij Kapernaüm:

Een vis die vandaag veel verkocht wordt bij het meer wordt ‘Petrusvis’ genoemd. Het heeft – evenals de schelvis – een zwarte vlek op de flanken vlak achter de borstvinnen. Men noemt dit de ‘de vingerafdruk van de Heilige Petrus’. De vis met een zilverstuk in de bek, kreeg zijn naam: De Petrusvis, later Zonnevis genoemd. Deze vis houdt de eitjes in de bek, en de jonge visjes bewaart hij in zijn bek, opdat ze niet zouden worden opgegeten door andere vissen. Wanneer de moeder wilde rusten en geen zin had om de visjes in haar bek te houden dan zocht ze een blinkend voorwerp en hield dit in de mond, zodoende had ze een moment van rust. Deze vis had een zilverstuk in de bek. Genoeg voor de heffing van Petrus en Jezus, die elk een halve sikkel dienden te betalen.

K’farnaum

Grote ruïne van synagoge waar alle kans is dat Jesjoea ook gesproken heeft:

Tabgha – Plaats van de Broodvermenigvuldiging, Zie mijn vorige blog

Met een ‘Jezus-boot’ over het meer van Galilea

De schipper van deze boot is een Messiasbelijdende Jood, zie zelf ook worship liederen componeert. Voor meer informatie, zie
http://www.seaofgalileeworshipboats.com

Uitzicht vanaf het meer op de kust met in de verte de plaats Magdala

Vrijdag 1 maart

Jizreël-vlakte, behorend aan de stam Issachar (Jozua 19:17-23)

Figuur 4 Klik op afbeelding voor samenvatting

Yakov geeft uitleg over de streek Jizreël, waar Naboth een wijngaard had naast het paleis van koning Achab. Opgravingen hebben vele ivoren voorwerpen uit Achabs paleis blootgelegd in een gebouw dat “het ivoren paleis” wordt genoemd. Hier werd een groot aantal gesneden ivoren plaques gevonden. Deze worden vaak de “Ivoren van Samaria” genoemd. Een groep van 64 ostraka, met inscripties in archaïsch Hebreeuws, werd gevonden in de schatkamer van Achabs paleis.
Yakov vertelt ook over zijn buurman Gideon die hier tegen de Midianieten streed; over Saul die bang was voor de Filistijnen, die hun kamp bij Sunem hadden opgeslagen en vervolgens de vrouw te Endor raadpleegt;
en de vrouw uit Sunem, die naar Elisa reisde.

Qasr el Yahud: Oorspronkelijke recent geopende doopplaats Johannes de Doper.
Wij waren hier getuigen van de doop van den groep Russisch sprekende christenen

Figuur 5 Klik op afbeelding voor LiveView

Zie ook deze opname via YouTube

Uitzicht op de uitgestrekte blauwe Dode Zee

Ein Gedi, waar David Saul verraste

Figuur 6 Klik op afbeelding

In dit prachtige natuurgebied, ten W3sten van de Dode Zee, bevinden zich vooral ook veel klipdassen.

Qumran

Qumran is natuurlijk de plek van waar in 1947 de Dode Zeerollen zijn gevonden, die daar rond 68 na Christus tijdens de Joodse oorlog met de Romeinen zijn verstopt in hermetisch afgesloten potten

Wadi Qelt

De Wadi Qelt verplaatst zich van west naar oost, het loopt langs een belangrijk deel van de noordelijke wildernis van Judea.
Hier bevindt zich ook de “beklimming van Adummim,” de belangrijkste route van Jericho naar Jeruzalem.

Jeruzalem – Hotel Ramada

Bezoek liberale synagoge van de Har El gemeente, waartoe ook onze joodse gids behoort.


Speciaal voor de Nederlanders heeft Yakov de tekst voor de Sabbat in het Nederlands vertaald, zodat we de dienst toch nog aardig konden volgen.

Bijbelstudie Peter Steffens over de sabbat. De eerste keer dat het woord heilig in de Bijbel wordt genoemd, gaat het over de sabbat.

Zaterdag 2 maart

Bijbelstudie Peter Steffens

Wandeling door de Hinnom-vallei

Dit is de plek, die ook wel aangeduid werd met Gehenna, vanwaar wij het ongelukkige woord hel hebben afgeleid. Dit was een verwijzing naar de vuilnisbelt van Jeruzalem, waar de afvalresten van de slachtdieren werden verbrand, evenals de lijken van misdadigers.

Uitzicht op Oost-Jeruzalem

Rondleiding olv Peter Steffens en avondmaal in Graftuin, ten noorden van de Damascuspoort bij een plek die lijkt op een schedel

Tot mijn stomme verbazing, kwam ik in deze tuin ook Aad Kamsteeg tegen, met wie ik hier op mijn vorige reis ook was, en die nu met zijn gemeente net als hier een rondleiding krijgt van de Nederlander Peter Spaans.

’s Avonds houdt Peter Steffens opnieuw een Bijbelstudie over de Thora, dat Jesjoea noch Paulus die hebben afgeschaft en hoe dat dan verder zit met teksten in Paulus brieven, die soms wel die indruk geven.

Zondag 3 maart

Olijfberg: met prachtig uitzicht op de oude stad en tal van graven, die wachten op de Opstanding uit den doden als de Messias hier weerkeert en zijn entree maakt via de nu nog dichtgemetselde Gouden Oostpoort.

De steentjes die na bezoek van het graf worden achtergelaten betekenen dat de overledene niet wordt vergeten.

Dominus Flevit, de plek waar Jezus weende en waar nu een klooster is.
Wikipedia

Hof van Getsemane, de hof met olijven

Leeuwenpoort, voorheen ook wel Stefanuspoort genoemd.

Klik hier en hier voor overzicht van de Stadspoorten

Bethesda, in de buurt van de Schaapspoort is één van de baden waar men zich kon wassen. Omdat een engel eens in de zoveel tijd het water beroerde werd de eerste zieke die er in sprong genezen. Om die reden lezen we in Joh. 5:2 dat een heleboel zieken zich hadden verzameld rondom deze plek. Restanten van deze plek zijn terug gevonden.

Figuur 7 Klik op afbeelding

Burcht Antonius, waar nu de zusters van Notre Dame gevestigd zijn

Lunchen midden op de Via Dolorosa, schuin tegenover de 4e statie en Austrian Hospice

Grafkerk en graf rots, waar Jezus volgens de Oude Kerk gekruisigd en kort begraven zou zijn    .

De Walter en Elise Haas – Promenade

Vanaf deze promenade kun je bij helder weer goed zicht hebben over Bethlehem.

Studie van Chuck Cohen bij ons in het hotel, nadat wij eerst kennis gemaakt hadden met Bernadine Nof, de vrouw van onze reisgids.
Chuck Cohen, auteur van oa. “De wortels van ons geloof” sprak over de vraag hoe te bidden voor Israël.
Op zijn website kun je hierover ook een artikel vinden met de titel “Hoe te bidden voor Israël, hoe hun politieke situatie ook is”:
http://www.ifi.org.il/teachings/article/how-to-pray-for-israel-regardless-of-israels-political-situation/

Maandag 4 maart

Bij de Westelijke Muur, de Kotel

Bar Mitza en Mikva’ot bij de Westelijke muur

Tip: vlakbij de Mestpoort (Dung Gate) bevindt zich het Davidson Center, met tal van archeologische vondsten. Helaas hadden we daar geen tijd voor.

Yad Vashem + Wikipedia

Deze lichtjes worden in tal van spiegels weerkaats en moeten elk een van de 1,5 miljoen vermoorde kinderen tijdens de Shoa voorstellen. Als je in deze donkere hal rondloopt, hoor je de namen van kinderen, de leeftijd en het land van herkomst in het Hebreeuws, Engels en Jiddisch. Als je alle namen wilt afluisteren, moet je wel 16 maanden (sic) in deze hal verblijven!

Lunch bij Kibboets Rama Rachel

Onze gids verteld over Ruth, Bethlehem en Efrata

Menora bij de Knesset

Onze reisgids gaf een uitleg bij elk van deze afzonderlijke taferelen. Je kunt zijn uitleg ook op YouTube bekijken:
http://www.youtube.com/watch?v=5WcrbP5n83U

We brachten ook nog een bezoek aan het Israël-museum en de zogenaamde ‘Shrine of the Book’, waar een deel van de Dode Zee rollen liggen opgeslagen en kopieën van de oudste codex van de TeNach, de beroemde en begeerde Aleppo-codex.

Zie Wikipagina en museumsecrets

Voorgangers echtpaar Joop en Carlie Koens nu uit Dordrecht, eerder uit Houten, doen ons de groeten:

Maquette van Jeruzalem uit de 1e eeuw

Dinsdag 5 maart vertrekken we om 1.00 uur vanuit ons hotel naar Ben Goerion. We waren net vertrokken, toen ik ontdekte dat ik mijn handbagage in de lobby had laten liggen. Gelukkig had onze reisgids extra tijd genomen, en hier rekening mee gehouden, zodat we speciaal voor mij terugreden.

Vlucht Tel Aviv-Amsterdam vanaf 06.15 uur

Met dank aan CGI! Kijk hier voor de volgende geplande reizen: http://www.cgi-holland.nl/cgi/?page_id=328

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.