Hoe een PLO-sluipschutter liefde voor de Joden kreeg


 Arafat was mijn held – hoe Tass Saada, een PLO-sluipschutter liefde voor de Joden kreeg.
Een opmerkelijk boek en getuigenis, niet alleen vanwege het verhaal hoe een Palestijn vertelt hoe hij verantwoordelijk is voor de dood van Israëliers, na veel omzwervingen via Oman in Amerika terecht komt, daar een restaurant begint, trouwt en een gezin sticht en tot geloof komt in Jezus Christus.
Dat is allemaal erg opmerkelijk en leest als een trein. Doch boeiender is het vervolg, hoe hij zich weet te verzoenen met zijn familie en vooral een plek weet te geven aan de nakomelingen van Ismaël (de Arabieren) en die rekent onder het verbond met Abraham en dat recht weet te doen aan de hand van de Bijbel en een heel belangrijk perspectief biedt op het conflict tussen Palestijnen en joden/Israëliers.

Zo was het me in de bijbel nog nooit opgevallen dat zowel Izaäk als Ishmael samen bij het graf van Abraham staan:
Gen 25:7 Abraham leefde 175 jaar. 8 Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. 9 Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op het land van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar, dicht bij Mamre, 10 het stuk land dat Abraham van de Hethieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven, evenals zijn vrouw Sara. 11 Na Abrahams dood zegende God Isaak, zijn zoon, die bij de bron Lachai-Roï ging wonen.
Vervolgens wordt verteld over de nakomelingen van Ishmaël.
Net als Jakob, de zoon van Izaäk, had Ishmaël 12 zonen:  Gen 17: 20 > En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen.
Tass Saada vult dit als volgt in: Saoedies; Jordaniërs; Irakezen; Kuwaitis; Qatanen en de 7 sjeikdommen van de Ver. Arabische Emeriaten.
Dus geen Turken, Perzen, Egyptenaren noch Syriërs! Terwijl Syrië toch geldt als het land waar het best Arabisch gesproken wordt.

Ezechiël bevat een zeer belangrijke tekst als het gaat over de verdeling van het land:
21 Dit land moeten jullie onder elkaar, onder de stammen van Israël, verdelen. 22 Verdeel het door loting onder elkaar en onder de vreemdelingen die bij jullie wonen en kinderen verwekt hebben. Die gelden als geboren Israëlieten, en net als jullie zullen ook zij bij de stammen van Israël bezit krijgen. 23 Een vreemdeling moeten jullie zijn bezit geven bij de stam waar hij woont – spreekt God, de HEER.

De vreemdelingen gelden als geboren Israëlieten en die hebben recht op hun bezit (land) bij de stam waar zij horen. Dit is dus alles behalve een apartheidspolitiek!

En dat de tenten van Kedar – zoon van Ishmaël – zo luisterrijk zijn, bewijst Hooglied, waar de bruid zegt: Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, en mooi, als de tenten van Kedar, als het doek van Salomo’s tenten.

We moeten dus leren denken over God, als de God van Abraham, Isaak én Ishamaël, zoals ook de titel zegt van het boek van Jaap Bönker en Maarten Nota.
(http://www.charisma.nl/index.php?id=94&tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[tt_news]=141&tx_ttnews[backPid]=69&cHash=fb7db4c92ea74a79a5fc32fb8624c96a)

Voor een recensie zie: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=49568

Zie ook http://www.nowsprouting.com/hopeforishmael/#/once-an-arafat-man
en http://onceanarafatman.typepad.com/ en
http://www.refdag.nl/opinie/opinie/god_heeft_plan_met_palestijnen_1_302715

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.